Zřizovatel:

D. 1 MĚKKOTA z Královéměstecka

Voral sem měkkotu,
od plotu do plotu,
vyvoral sem děvče,
vyvoral sem děvče
v červeným fěrtochu.

Má milá, jak se máš,
červený fěrtoch máš.
/: Věneček ti vzali,
šáteček ti dali,
ty o to nic nedbáš. :/

Měkkota je typ čtyřtaktového dvojdílného párového tance s proměnlivým taktem, se čtyřtaktovou vložkou sousedské – S/00/S/0000/.
Držení: párové zavřené.

Postavení: stále po směru kola, CH začíná 1. nohou, D pravou.

Tanec:
1. takt: Sousedská na tři kroky s lehkým pohupem při každém kroku.
2. – 3. takt: Dva obkročákové kroky se zhoupnutím poněkud do stran, vždy na první 2 čtvrťové doby v tříčtvrtečním taktu (srov. nejstarší zápisy) se tančí třetí obkročák a na poslední čtvrtinu téhož taktu, t. j. na pauzu, se může udělat malý poskok na téže noze. (Soubory tuto finesu obkročáků často pomíjejí a tančí čtvrtý obkročák na dvoudobý takt.)
5. – 8. takt = 1. – 4.taktu.
9. – 12. takt: Sousedská do kola.
13. – 16. takt= 1. – 4. taktu.

Tanec má poněkud melancholický text a měl by být také tančen s grácií.

Zápis a sběr: Fr. Suchý36 v druhém desítiletí 20. stol. – s doplněním notačních zápisů dalších výborných hudebníků z Dymokurska a Královéměstecka. Srov. sbírku Lidové písně a tance z Polabí na Královéměstecku35 , s. 181, č. 3. Zde je nutné opravit předznamenání k 1. taktu na 3/4.

Taneční příprava: D. Stavělová
Hudební zpracování: M. Rychta

Tančí a hrají členové souboru Josefa Vycpálka z Prahy: Pavel Battěk (1958) a Alexandra Gjurová (1963), Adam Cipra (1975) a Dana Dobrovodská (1959), David Drha (1976) a Bohdana Růžičková (1971), Ondřej Pfeffer (1956) a Pavlína Čermáková (1963), muzika ve složení: Martin Terray (1951) primáš, Blanka Hemelíková (1953) 2. housle, Pavel Krejčí (1972) a Karel Mahelka (1975) klarinety, Dita Krčíková (1974) flétna a Jaroslav Čtvrtník (1972) kontrabas, zpívá Václav Brodský (1966).


Poznámky:

35 Suchý, Fr.: Lidové písně a tance z Polabí na Královéměstecku. Praha 1955.
36 Suchý, Fr.: Polabská cimbálová muzika. Lidová tvořivost 8, 1957, s. 152 – 154.