B. 4 ŘEZNÍK – stará sousedská -šupák z Libně (Kouřimska)

Šla holka do krámu pro libru masa, nechtěla od hrudi, jen od ocasa. Od hrudi já nechci, to není chutný, jen ty mi, řezníčku, co já chci utni. Sled kroků a figurací: a) tanec ve 3/4 rytmu staré sousedské prováděné šoupavými kroky v zavřeném držení páru. Ve 4. taktu CH

Continue reading

B. 5 ŠVEC z Berounska

Když šli ševci z jarmarku, měli málo tabáku, /: milí ševci zle, řemeslo nejde. :/ Chlapecké duo ve vzájemném držení jednou rukou za ramena při čelném postavení a samostatný tanec při dalších skočných figurách. Na osnově zrychleného polkového kroku se CH představují drobnými přeměnnými kroky na místě, směřujícími spíše do

Continue reading

B. 6 ŠEVCOVSKÝ – šotyška z Berounska

Svině běží uličkou a švec za ní s ratvičkou, svině křičí ny-ny-ny, netrhej mi štětiny. Rozmarné říkadlo při otloukaní píšťalek „Svině běží uličkou“ se stalo též oblíbeným doprovodem k ševcovskému tanci, který byl tancem do kola nebo tancem řadovým. Vyznačoval se charakte­ristickými sunnými šotyšovými kroky v taktech 1. – 4.

Continue reading

B. 7 KREJČÍ z Berounska

Jsem, jsem z Rakovníka, mám tam milovníka, /: jakýho, takýho, tovaryše krejčího. :/ Postavení párů po volném prostoru po kole v zavřeném párovém držení. Po celý tanec svrchu naskakovaná rychlá polka, tančená na přední části chodidla – na způsob třasáku. – 12. takt: Improvizované „pracovní“ gesto napodobující vytahování nitě: noha

Continue reading

B. 8 KREJČÍ – ZDLOUHA ze Šárky (Rakovnicko)

Šel krejčí z jarmarku, vedl si panenku, a to je panenka jako kvítí, ušiju jí šaty ze samý dykyty, portičky na ní se jenom svítí. Tak ji milovat chtěl, větříček zafičel, odnes jí krejčíka za ty lesy, kde jsi ty, můj milý, krejčíku roztomilý, já bych tě chytila za pačesy.

Continue reading

B. 9 SOUKENÍK, marš s tancem ze Žebráku (Berounsko)

Vandroval jest soukeníček, propil kramfle i koníček, hrajte  mu, trubte mu, zahrajte mu marš, už má na zádech pilajz. Taneční provedení je volně improvizováno podle druhu doprovodné písně. Vzorem kroku byl jihočeský tanec „šmatlavej“, střídající běžný polkový krok s polkou „přes takt“. 1. – 4. takt: 4 rázné kroky v

Continue reading

B. 10 FURIANT, obecně rozšířený tanec

Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák, polámal ruchadlo, čím pak bude orat. /: Měl ji rád jako svou panenku, měl ji rád jak svou milou. :/ Kovář, kovář, kovář, ještě jednou kovář, okul si kovadlo, čím pak bude kovat. Krejčí, krejčí, krejčí, ještě jednou krejčí, zlámal si jehličku tu ze

Continue reading

B. 11 JSI-LI HOLKA KOVÁŘOVA … z Berounska (licitace s jednotlivými řemesly)

Si-li holka kovářova, nejsem, nejsem, máš-li ňákou podkovinku, dej sem, dej sem. Já ji nemám, já ji nedám, přiď k nám, poď k nám, já ti ji tam dám a dám a přiď k nám, poď k nám, já ti ji tam dám. Si-li holka zedníkova, nejsem, nejsem, máš-li maltu

Continue reading

A. 1 OBKROČÁK z Berounska

 /: Hajha husy ze pšenice, hajha husy ze života, :/ /: lepší je ta malá holka, než-li je ta veliká. :/ Postavení: dvojice tančí po kruhu, CH čelem po směru tance, D zády. Držení: párové zavřené; CH a D samostatně. Základní melodie vychází z Erbenova zápisu tance obkročák z

Continue reading

A. 2 ŘEZANKA (strašák, komárno), obecně rozšířený tanec

Pročpak bych já se ženíval, když sem jí louče nasekal, /: nasekal, nasekal, do pecičky nastrkal. :/ Párový tanec základního fondu české lidové tradice. Postavení: páry po směru kola, CH zády, D čelem; CH zády, D čelem do středu kruhu; na místě. Držení: párové zavřené, ruce zkříženy před tělem. 1.

Continue reading