Zřizovatel:

B. 10 FURIANT, obecně rozšířený tanec

Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák,
polámal ruchadlo, čím pak bude orat.
/: Měl ji rád jako svou panenku,
měl ji rád jak svou milou. :/

Kovář, kovář, kovář, ještě jednou kovář,
okul si kovadlo, čím pak bude kovat.

Krejčí, krejčí, krejčí, ještě jednou krejčí,
zlámal si jehličku tu ze všech nejtenčí.
/: Měl ji rád jako svou panenku,
měl ji rád jak svou milou. :/

Mlynář, mlynář, mlynář, už ho není více,
vypustil stavidlo, už plave v rybníce.

Bednář, bednář, bednář, kdopak mu zatluče,
zahodil kladivo, zapomněl obruče.

Zedník, zedník, zedník, ještě jednou zedník,
zapomněl na maltu, postavil jen patník.
/: Měl ji rád jako svou panenku,
měl ji rád jak svou milou. :/

 

Jednotlivé páry předvádějící různé variace furiantového rytmu:

  1. CH postupuje za otáčející se dívkou sousedskou, poskočným krokem vpřed s vytleskáváním furiantového rytmu (3 dvoudobé kroky v rámci dvou třídobých taktů) nad a pod pozviženým kolenem při skocích;
  2. v dvoudobě rytmizovaných taktech CH i D samostatně tančí rychlé přeměnné kroky;
  3. furiantový rytmus vykláněným obkročákem + sousedská. Vložka: třídobá sousedská, na konci podtočení D.
  4. CH a D ve volném držení za vnitřní ruce tančí furiantový krok obkročákem s vytáčením od sebe k sobě;
  5. před a po tančených krocích v sousedské CH podtočí D pod svou pravou rukou (D třemi kroky rychle);
  6. CH a D odděleně, D pozadu, vydupávají furiantové kroky poněkud směrem vpravo a vlevo, CH drží ruce vzpažené (oble), D v bok.

Závěr: třídobá sousedská na nápěv „Měl ji rád, jako svou milenku“, refrén písně.

Tyto variace je možné ještě dále rozšiřovat. Jejich spojování je dobrou „taneční školou“.

Srov. pojednání o „furiantu“ v cit. pracích O. Zicha44 a 45 a monografii Fr. Vycpálka, Z dějin furianta. Čsl. etnografie 4, 1956, s. 25 n.

Taneční variace: A. Skálová
Taneční nácvik: V. Fenclová
Hudební zpracování: M. Rychta

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Gaudeamus z Prahy: Vladislav Kostrunek (1959) a Andrea Bezstarosti (1968), Miroslav Popelík (1965) a Lucie Kutílková (1973), Tomáš Růžek (1976) a Iva Ševčíková (1970), muzika a zpěvačky jako v B. 1, zpívá také Viktor Bezdíček (1971).