E. 9 ŠLAPÁKY z Jiviny u Sychrova a z Proseče u Českého Dubu

Uhodila jedna z půlnoci hodina, ještě se můj milej po ulici toulá. Netoulá, netoulá, nemůže tam býti, nechce mu Andulka dveře otevříti. Šlapák z Dolního Pojizeří (také z Mladějova) Dvojice v zavřeném držení, v postavení po kruhu, CH levým bokem do kruhu, tančí se na místě a po kruhu. 1.

Continue reading

4. 5. Opava: Opavský skřivánek (Opavské Slezsko)

Moravskoslezský kraj, postupová soutěž do moravsko-slezského kola soutěže Zpěváček – Děti a píseň Soutěž probíhá dvoukolově a odborná porota má za úkol nejen udělit titul „Opavského skřivánka“, ale také vybrat zpěváčky, kteří Opavské Slezsko dále reprezentují na zemských a celostátních soutěžích dětských lidových zpěváků… Druhé a zároveň finálové kolo Opavského

Continue reading

D. 1 MĚKKOTA z Královéměstecka

Voral sem měkkotu, od plotu do plotu, vyvoral sem děvče, vyvoral sem děvče v červeným fěrtochu. Má milá, jak se máš, červený fěrtoch máš. /: Věneček ti vzali, šáteček ti dali, ty o to nic nedbáš. :/ Měkkota je typ čtyřtaktového dvojdílného párového tance s proměnlivým taktem, se čtyřtaktovou vložkou

Continue reading

D. 2 SALÁT z Jíkve u Nymburka

Salát je typem párového tance s proměnlivým taktem, pravidelné dvoudílné formy a s osmitaktovou vložkou: OOSS/OOSS/OOOO/ OOSS/OOSS. Tančí se v držení zavřeném po kole. Tanečník začíná levou a tanečnice pravou nohou. 1. – 2. takt: Hladký obkročák na dva rázy (kroky). 3. – 4. takt: Hladká sousedská. 5. – 6.

Continue reading

D. 3 KOLOVRAT z Nymburska

Kolovrat – tanec s proměnlivým taktem se tančí v párovém držení zavřeném, stále po kole, CH začíná 1. n., D pr. n. V rámci dvoudílné formy je zpracována šestitaktová trojdobá vložka. 1. – 2. takt: 2 hladké sousedské, 3. – 5. takt: 3 obkročákové kroky, při třetím v trojdobém taktu

Continue reading

D. 4 KUCMOCH I z Nymburska

K melodii lze snad (od začátku tance) přiřadit text: Má panenka kucmouch ráda, knedlíky nerada, že ji bolí po nich hlava. Párový tanec s proměnlivým taktem. Tančí se na místě s pohybem vpravo do středu kruhu a ven z kruhu, t. j. podle CH na začátku pr. n., D 1.

Continue reading

D. 5 KUCMOCH II z Nymburska

Z Jíkve u Nymburka K melodii lze snad přiřadit text: Já ráda kucmouch, dyž je hodně vomaštěněj, já ráda kucmouch, dyž je mastnej, bílou moukou vymíchanej a prachandou posypanej, já ráda kucmouch, dyž je mastnej. Párový tanec s proměnlivým taktem. Postavení a směr tance: dvojice po kruhu, CH 1. n.,

Continue reading

D. 6 KUCMOCH I I I – martin z Poděbradska

Martine, jez kucmoch, jez kucmoch, Martine, jez kucmoch, jez kucmoch, nebudeš-li kucmoch jísti, nesmíš k nám choditi, nebudeš-li kucmoch jísti, nesmíš už k nám. Párový tanec s proměnlivým taktem (Zich: typ martin a vejr). Tančí se po kole v plynulé vazbě obou rozdílných kroků v párovém držení zavřeném. 1. –

Continue reading

D. 7 VOVES z Nymburska

Náš Johanes zasil voves, náš Johanýsek zasil vovísek, náš Johanes. Tento dvoudílný tanec lze tančit celý v dvoudobém nebo třídobém taktu. Ač se svým rázem podobá tancům s proměnlivým taktem, není mateníkem. Jeho třídobá verze by spíše mohla inklinovat ke staršímu menuetu, se kterým jej pojí i způsob tance ve

Continue reading

D. 8 KUKAVÁ z Nymburska

Párový tanec se zdvořilostními figuracemi zábavního motivu. Zavřené párové držení se střídá s oddělením páru. 1. – 3. takt: hladká sousedská. 4. takt: CH a D od sebe poněkud odstoupí. 5. takt: Tanečníci se vzájemně pokloní (na motiv „kuku“). 6. – 8. takt = 1. – 3.taktu. 9. – 10.

Continue reading