Zřizovatel:

B. 9 SOUKENÍK, marš s tancem ze Žebráku (Berounsko)

Vandroval jest soukeníček,
propil kramfle i koníček,
hrajte  mu, trubte mu,
zahrajte mu marš,
už má na zádech pilajz.

Taneční provedení je volně improvizováno podle druhu doprovodné písně. Vzorem kroku byl jihočeský tanec „šmatlavej“, střídající běžný polkový krok s polkou „přes takt“.

1. – 4. takt: 4 rázné kroky v zavěšení dvojice za lokty a v po­stavení vedle sebe, na konci posledního taktu se děvče rychle přetočí před CH a dvojice se uchopí do zavřeného držení; D dále tančí pozadu.

5. – 8. takt: 1 přeměnný krok D pr. nohou vzad, CH levou vpřed po kole, D 1. nohou nakročí vzad a pravou pouze přisune k levé, další polkový krok 1. nohou a krok vzad pr. nohou s přísunem 1. nohy; CH obrácenýma nohama.

9. – 12.takt: atd. se celé opakuje.

Kroková náplň k uvedené písni není závazná. Předloha synkopického kroku je zapsána v 2. díle Jihočeské tance 32, Č. Bu­dějovice 2, 1979, č. 129, s. 122. – zjednodušeně pouhými přísuny k výkročné noze.

Taneční zpracování: A. Skálová
Taneční nácvik: V. Fenclová
Hudební zpracování: M. Rychta
Popis: H. L.

Pozn. H. L.:

Tento marš byl užíván při starém zvyku soukeníků – v maso­pustním průvodu na Pacovsku: kramfle a koníček = nářadí na „vachlování“ vlákna, pilajs = ranec.

Tančí a hrají členové souboru Gaudeamus z Prahy: Viktor Bezdí-ček (1971) a Lucie Riedlbauchová (1976), Vladislav Kostru-nek (1959) a Iva Ševčíková (1970), Miroslav Popelík (1965) a Lucie Kutílková (1973), muzika a zpěvačky jako v B. 1.


Poznámky:

32 Soukupová, Zora: Jihočeské tance 2. Č. Budějovice 1979, sv. 1 a 2.