B. 41 MAREFSKÁ II OD SLAVKOVA

Tančí se jako marefská I (B. 40), ale ve 4. taktu vždy přenese při výskoku D CH tanečnici s otočením o půl kola doprava do postavení jako na začátku tance. Tančí členové souboru Křenovák z Křenovic u Slavkova Milan Blažek (1974) a Ilona Plachetková (1960), Hanuš Mazel (1957) a Olga

Continue reading

B. 42 MAZURKA Z PRACE

Allegretto D.C. al FINE senza Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. CH uchopí levicí shora levici D předpažmo, hřbety obou rukou nahoře. Pravé ruce založeny v bok. 1. – 3. takt: Dvojice tančí prudkou vydupávanou mazurku vpřed: a: Vykročí pravá noha výdupem vpřed,

Continue reading

B. 43 TROJÁK I A II Z KORYČAN

Melodie jako v B. 40. Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci polootevřeném, CH uvnitř, D vně. Spojené paže směřují vpřed po kruhu. I. variant 1. takt – a: Poskok na místě na vnitřní noze, vnější se dotkne špičkou země šikmo zevnitř. b: Poskok na místě na

Continue reading