Zřizovatel:

A. 2 ŘEZANKA (strašák, komárno), obecně rozšířený tanec

Pročpak bych já se ženíval,
když sem jí louče nasekal,
/: nasekal, nasekal, do pecičky nastrkal. :/

Párový tanec základního fondu české lidové tradice.

Postavení: páry po směru kola, CH zády, D čelem; CH zády, D čelem do středu kruhu; na místě.

Držení: párové zavřené, ruce zkříženy před tělem.

1. – 8. takt: Šoupavá polka, CH tančí pozadu, D čelem po směru kola.

9. – 16. takt: Repetice: CH a D tančí opačným směrem, na konci 16. taktu se zastaví, obě ruce zkříží před tělem asi ve výši pasu.

17. – 20. takt: Tančí na místě klouzavými sunnými kroky, střídavě pravou a levou vpřed a vzad, současně vpřed napřahují a stahují ruce. Dvojice je při těchto krocích a pohybech rukou poněkud trupem nakloněna k sobě.

Na zakončení tance lehce poskočná polka. Počet repeticí není závazný.

Srov. J. Vycpálek 40, ČT, s. 30-31, řezance z Rychnovska dává podtitul „Tuchoměřická“, což pravděpodobně poukazuje na to, že tanec pochází z Rakovnicka nebo přesněji ze smíchovského okresu – z okrajové zóny Prahy. Holasův variant v 1. díle sbírky ČNPaT z Polánky u Plánice tanci dává jméno „votavka“. které patrně patřilo k jinému tanci.7

Taneční zpracování: Mag. Pelcová
Hudební úprava: Vl. Novotný
Popis tance vychází z Vycpálkova zápisu, H. L.

Tančí a hrají členové souboru Čtyřlístek z Nového Strašecí: Zdeněk Beneš (1957) a Eva Pípalová (1975), Petr Kádner (1978) a Daniela Vaicová (1979), Zbyněk Polívka (1974) a Tereza Bušková (1980), Vladimír Vošický (1968) a Radmila Mikovcová (1976), muzika jako v A. 1, ale bez Vladimíra Novotného, zpívají Bohumil Chochola (1944), Lenka Cífková (1953). Renata Landmanová (1965), Petra Landová (1975), Václav Mikovec (1947), Radka Mikovcová (1949) a Magda Pelcová (1961).