Zřizovatel:

B. 8 KREJČÍ – ZDLOUHA ze Šárky (Rakovnicko)

Šel krejčí z jarmarku, vedl si panenku,
a to je panenka jako kvítí,
ušiju jí šaty ze samý dykyty,
portičky na ní se jenom svítí.

Tak ji milovat chtěl, větříček zafičel,
odnes jí krejčíka za ty lesy,
kde jsi ty, můj milý, krejčíku roztomilý,
já bych tě chytila za pačesy.

Nápěv doprovodné písně i poetický text je v souladu s tancem označovaným též „zdlouha“ a blížícím se stylu menuetu. Jednotlivé páry se postaví ve dvou řadách: CH zády do středu tanečního místa, D čelem k nim a to v patřičné vzdálenosti řad, aby byla náležitě zřetelná úvodní poklona CH s předsunutím nohy.

1. – 4. takt: Houpavý krok s našlápnutím na přední část chodidla a se zhoupnutím do stoje spatného na celé chodidlo; 1 krok vpřed a 1 krok vzad, CH začíná 1. n., D. pr.

5. – 8. takt: D. pr. n., CH 1. n. se na místě dotknou podlahy špičkou poněkud šikmo před druhou nohou vpřed, pak unoží nohu do strany a přinoží s malým zhoupnutím na obou nohách.

Tyto dva motivy se střídají se zátočkami dvojice, která se drží buď spojenýma rukama povýš nebo v kratší vzdálenosti páru pokrče­nýma pravýma rukama: CH převádí D na své místo a po provedení jednoho z uvedených krokových motivů převede D zpět na původní místo.

Tanec končí poklonou: CH přednoží levou nohu na špičku a zhoupne se na plné chodidlo vzad, současně opíše pravou rukou (případně oběma rukama) oblouk. D učiní malou úklonu se zhoupnutím na místě, držíc se rukama sukně. Kroky a figurace se mohou samozřejmě střídat a variovat podle vlastního nápadu.

Zápis písně: Č. Holas, ČN p. t, 1908, d. 2. s. 189, š. 341.
Taneční zpracování: A. Skálová
Taneční nácvik: V. Fenclová
Hudební zpracování: M. Rychta
Popis a pozn. : H. L.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Gaudeamus z Prahy: Viktor Bezdíček (1971) a Andrea Bezstarosti (1968), Miroslav Popelík (1965) a Zuzana Lacinová (1970), muzika jako v B. 1, ale bez Zdislavy Kasalové ml., zpěvačky jako v B. 1.