Zřizovatel:

B. 11 JSI-LI HOLKA KOVÁŘOVA … z Berounska (licitace s jednotlivými řemesly)

Si-li holka kovářova, nejsem, nejsem,
máš-li ňákou podkovinku, dej sem, dej sem.
Já ji nemám, já ji nedám, přiď k nám, poď k nám, já ti ji tam dám a dám a
přiď k nám, poď k nám, já ti ji tam dám.

Si-li holka zedníkova, nejsem, nejsem,
máš-li maltu nebo cihlu, dej sem, dej sem.
Já ji nemám, já ji nedám, přiď k nám, poď k nám, já ti ji tam dám a dám a
přiď k nám, poď k nám, já ti ji tam dám.

Si-li holka pekařova, nejsem, nejsem,
máš-li ňákou homoličku, dej sem, dej sem.
Já ji nemám, já ji nedám, přiď k nám, poď k nám, já ti ji tam dám a dám a
přiď k nám, poď k nám, já ti ji tam dám.

Si-li holka šenkýřova, nejsem, nejsem,
máš-li ňákou rosoličku, dej sem, dej sem.
Já ji nemám, já ji nedám, přiď k nám, poď k nám, já ti ji tam dám a dám a
přiď k nám, poď k nám, já ti ji tam dám.

„Jsi-li holka kovářova, nejsem, nejsem“.

CH i D postupují delšími kroky po kole, D nazad, napodobuje dmychání pozdvihováním zástěry. CH postupuje vpřed delšími poskočnými kroky, do nichž je vkládán poskok se zdviženým kolenem do něhož „buší“, přičemž se oba na chvíli zastaví nebo pokračují poskočným krokem dále. Mezihra: valčík ve dvojici po kole.

„Jsi-li holka mlynářova …“

CH a D v postavení vedle se drží za vnitřní ruce a tančí poskočným krokem vpřed, při němž kývají pažemi vpřed a vzad. Následuje prudší otáčení šlapavými kroky na místě. Mezihra.

„Jsi-li holka zedníkova…“ .

CH vpřed, D vzad postupují samostatně mírně poskočnými kroky se současným tleskáním do svých rukou, různě rytmicky v rámci taktu variovanými. CH občas v předklonění imituje „nahazování“ malty.

Mezihra s různými kroky a v různém držení. „Jsi-li holka pekařova…“

CH a D postupují – D pozadu obyčejnými kroky a rukama znázorňují válení chleba, koláčků ad. Mezihra valčíkem.

„Jsi-li holka šenkýřova…“.

CH a D postupují stejným způsobem za sebou, D pozadu a zná­zorňují vypíjení skleničky. Závěr: valčík, sousedská s dalšími figuracemi.

Pozn. H. L.

Většina pohybových napodobovacích akcí je volně komponována a nezakládá se na tradičně ustálených motivech znázorňování řemesla. K některým tancům existují, zejména na Moravě, i uce­lené formy samostatných tanců: lze je rovněž zařadit do určité suity s motivem „Já nechci kováře, kominíka, mlynáře“ ad.

Taneční zpracování: A. Skálová Taneční nácvik: V. Fenclová Hudební zpracování: M. Rychta Popis: H. L.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Gaudeamus z Prahy: Viktor Bezdíček (1971) a Lucie Riedlbauchová (1976), Vladislav Kostrunek (1959) a Andrea Bezstarosti (1968), Miroslav Popelík (1965) a Zuzana Lacinová (1970), Tomáš Růžek (1976) a Lucie Kutílková (1973), muzika jako v B. 1, ale bez Zdislavy Kasalové ml., zpěvačky jako v B. 1.