D. 19 ČOČKA z Přívozu u Mělníka a z Dřevěné Hostýně.

Čočka zraje, hrách zelenej, jen to na mě nepovídej, čočka zrála, hrách zelenej, jen to na mě nepověz. Základní postavení – dvojice čelem proti sobě, CH levým bokem do kruhu, držení kolové zavřené. 1. – 2. takt: Dva čtyřdupy s přenesením váhy na stojnou nohu, CH levá, pravá, D pravá,

Continue reading

D. 20 SLEPIČKA ze Všetat u Brandýsa

Základní postavení – dvojice čelem proti sobě, držení kolové uzavřené. 1. – 8. takt: 8 poskočných natřasákových kroků dokola, CH začíná levou, D pravou nohou. 9. – 16. takt = 1. – 8. taktu. 17. takt: 2 rychlé obkročákové kroky dokola vpravo. 18. – 19. takt: 2 sousedské, na poslední

Continue reading

D. 21 PÁSLA JELENY z Jíkve u Nymburka

Pásla jeleny, jeleny, na louce zelený, na louce zelený, pásla holka, pásla laně, mysliveček přišel na ně, dej mi laničku, laničku, můj zlatej kvítečku, můj zlatej kvítečku. Základní postavení – dvojice proti sobě držení kolové uzavřené. 1. – 2. takt: dva houpavé obkročákové kroky v otáčení doprava, CH levou, D

Continue reading

D. 22 KAPRÁL z Přívor u Mělníka

Základní postavení – dvojice proti sobě, držení kolové zavřené. 1. – 4. takt: 4 naťřasákové poskočné kroky v otáčení doprava. 5. – 6. takt: 2 hladké obkročákové kroky dokola. 7. – 8. takt: 2 sousedské dokola. 9. – 10. takt: 2 hladké obkročákové kroky dokola. 11. – 12. takt: 2

Continue reading

D. 23 ŠOTYŠKA z Truskavny u Mělníka

Když se ševci ženili, na svatbě jsme nebyli, /: ani ty, ani já, ani moje švagrová. :/ Svině běží uličkou, švec naproti s kudličkou, /: štětiny musím mít, kdybych je měl v pekle vzít.:/ Svině křičí ny, ny, ny, netrhej mi štětiny, /: štětiny musím mít, kdybych je měl v

Continue reading

D. 24 TROJICOVÝ TANEC (ŠMIKURANDA I) z Mělnicka

Základní postavení – trojice 2 D a 1 Ch – všichni vedle sebe, CH uprostřed. 1. – 2. takt: 6 pomalých houpavých tanečních kroků (CH začíná s D po pravici zátočka závěsem za pravé lokty, 1 otáčka), D po levici stojí na místě, ruce v bok. 3. – 4. takt:

Continue reading

D. 25 Šmikurandy (šmikuranda II) ze Šemanovic u Mělníka

Základní postavení – dvojice čelem proti sobě, ruce vzájemně ze stran na rameni. 1. takt: 2 řezankové poskoky vpřed s nátřesem (pravá, levá). 2. takt: 3 řezankové poskoky s nátřesem (pravá, levá). 3. – 4. takt: 6 hladkých kroků se zátočkou vlevo o 360°, podup a výdrž na místě v

Continue reading

C. 1 ŘEZANKA – STRAŠÁK z Choceradska a Vlašimska

Čí a čí a čí je děvče v té červené šněrovačce, čí a čí a čí je děvče, to je děvče mý, a má a mý a to je děvče mý, to je děvče k milování, to je děvče mý a mý. Výchozí postavení CH a D proti sobě, D

Continue reading

C. 2 NUDLE z Kostelní Střímelice (Choceradsko)

Mámu nudle, táta nudle, děti samý knedlíky, jakpak mají ubožátka být veliký. Dvojice v držení zavřeném, pohyb směrem po kole. 1. takt: a) CH dup pravou n. a převážení na levou nohu, D 1. a pr., b) poskočit do kolečka na pr. a 1. noze, D 1., pr. 2. takt:

Continue reading

C. 3 HRACHOVIŠTĚ z Kostelní Střímelice (Choceradsko)

/: Sedlák orá hrachoviště, podpírá se o bičiště. :/ Jen orej, jen orej, nic si z toho nedělej. /: Sedlák jede podle meze, košile mu z kalhot leze. :/ Jen orej, jen orej, nic si z toho nedělej. Při výchozím postavení ve dvou soustředěných kruzích, D stojí na vnitřním kruhu,

Continue reading