Zřizovatel:

B. 8 KOZULENKA S HULÁNĚM Z NOVÉHO HROZENKOVA

Špačku, špačku, chceš syra?
Nechcu, nechcu, má milá,
najed sem sa řeřuchy
u fojtovej děvuchy.

/: Měla sem já holáňa, měla sem ho ráda,
dala sem ho do sena, zedla ně ho kráva. :/

Tančí dvojice smíšené v řadách (někdy i po kruhu), čelem proti sobě, chlapec zády do středu. Ruce v bok.

Kozulenka
1. takt: chlapec i dívka dva uskoky na levé noze doprava s přiťukáváním pravého chodidla o levý kotník. Při každém poskoku každý tleskne do dlaní (pravou do levé) ve výši prsou.
2. takt: ruce v bok, oba tři podupy pravou, levou, pravou v rytmu eeq
3. – 4. takt =1. – 2. taktu, ale zpět a opačnou nohou.
5. takt: 1. doba: poskok na levé, pravá přednoží zevnitř, špička šikmo vzhůru,
2. doba: poskok na levé, pravá švihem zpět dovnitř překříží levou ve výši kolena (pata asi pod kolenem). (Pata, špička ve vzduchu.)
6. takt: tři podupy pravou, levou, pravou (v první osmině se na pravou nohu naskočí shora).
7. takt = 5. taktu, ale druhou nohou.
8. takt: obě řady se otočí třemi podupy (pravá, levá, pravá) o 180° doleva.
9. – 16. = 1. – 8. takt. Celé se opakuje zády k sobě.

Huláň
Na začátku druhé části nápěvu se dvojice postaví bokem k sobě (dívka po pravici chlapce), uchopí se vzadu křížem a v taktech 1.-8. postupují vpřed, zatáčejíce do kruhu, nízkými podtrhávanými poskočnými kroky (v každém taktu dva).
Vykročí pravou nohou.
V osmém taktu se při posledním poskoku dvojice přetočí, aniž by se pustila, druhými boky k sobě. (Obrat se provede napnutím paží a přetočením zevnitř a příprava k němu se provede již při prvním poskoku.)
V taktu 9. – 16. se vrací stejně dvojice zpět. Na konci od sebe odskočí.

Tančili a hráli titíž jako v B.5.