Zřizovatel:

B. 7 LÍSTEČEK Z JAVORA Z NOVÉHO HROZENKOVA

Lísteček z javora spadnul ně do dvora,
nebudu sa, milá, žéniť, až bude pohoda.

Lísteček z osiky spadnul ně do viky,
nebudu sa, milá, žéniť, až budu veliký,

Lísteček z jasena spadnul ně do sena,
nebudu sa, milá, žéniť, až bude potřeba.

Lísteček z jatela spadnul ně do zelá,
nebudu sa, milá, žéniť, až bude metela.

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše čelem proti sobě, chlapec levým, dívka pravým bokem do středu. Drží se za pravé ruce ve výši prsou, levé v bok.

1. – 2. takt: čtyři lehké běhové krůčky vpřed po kruhu (dívka couvá). Oba vykročí pravou nohou.
3. – 4. takt: dvojice se přechytne za levé ruce a čtyřmi běhovými krůčky se vrací zpět (nyní couvá chlapec).
1. – 4. takt se ještě jednou opakuje.
5. – 6. takt: dvojice se zastaví, vzpaží spojené pravice. Chlapec přešlapuje na místě čtyřmi kroky. Dívka se podtáčí čtyřmi kroky (jsou provedeny poněkud skočně – i u chlapce) pod spojenými pravicemi doleva o 360°.
7. – 8. takt: dívka přešlapuje čtyřmi kroky na místě a chlapec se podtáčí pod spojenými levicemi doleva.
5. – 8. takt se ještě jednou opakuje.

Poznámka: noha výkročná se různí. Buď vykročí oba pravou nebo ona pravou, on levou.

Tančili a hráli titíž jako v B.5.