Zřizovatel:

B. 9 TKALČOVSKÝ KŘIŽÁK Z NOVÉHO HROZENKOVA (Malý křižák)

Slúžila sem u tkalce, není temu dávno,
chtěla sem sa naučiť, jak se dělá plátno.

Jednu nohu natáhne a druhá sa skrčí
osnova sa roztáhne, člunek sa tam strčí.

Dohrávka v délce 16 taktu. Buď Beskyde, Beskyde nebo Husár sem a husár budu, černé čižmy nosit budu (nápěv jako Slovan jsem a Slovan budu…).
Tančí čtyři dvojice smíšené v postavení do kříže, dívka po pravici chlapce. Dvojice se drží za vnitřní ruce ve skrčení připažmo, vnější v bok.

1. – 8. takt: 1. a 3. dvojice si vymění místa. 1. dvojice dělá branku. 2. a 4. dvojice tančí na místě, chlapec levým, dívka pravým bokem do středu.
1. takt: 1. doba: 1. a 3. dvojice stoj přednožný pravou zevnitř, noha na patě, špička šikmo vzhůru,
2. doba: stoj skřižný pravou před levou (postaví se na špičku).
2. takt: jeden přeměnily krok šikmo vpravo vpřed (dosti dlouhý).
3. – 4. takt: jako 1. – 2. , ale naopak a opačnou nohou.
5. – 8. takt: I. a 3. dvojice si vymění místa nízkými, ostře rytmizovanými kroky poskočnými, vykročí pravá. První dvojice vytvoří branku, druhá dvojice jí projde. Na protějším místě se obě dvojice otočí posledními dvěma poskoky o 180° vlevo, tanečník couvá. Při průchodu brankou jde dívka vpředu.
Současně tančí druhá a čtvrtá dvojice na svých místech; chlapec levým, dívka pravým bokem do středu:
1. takt: 1. doba: oba stoj přednožný pravou zevnitř, noha na patě, špice vzhůru.
2. doba: stoj skřižný pravou před levou (noha na špičce).
2. takt: jeden přeměnný krok vpravo stranou.
3. – 4. takt jako 1. – 2. takt, ale opačnou nohou a doleva.
5. – 8. takt: dvojice se zatočí na místě oporem o pravé vztyčené dlaně osmi podtrhávanými kroky poskočnými jednou kolem.
9. – 16. takt jako 1. – 8. takt, ale začíná se levou nohou doleva a zátočka oporem o levé dlaně doleva.
1. a 3. dvojice tančí v 9. – 16. taktu jako prve. Vrací se na svá místa.
Branku nyní tvoří třetí dvojice.

Po této tuře se celý tanec opakuje ještě jednou. Nyní prochází branami dvojice druhá a čtvrtá. Dvojice první a třetí tančí na místech jako prve dvojice druhá a čtvrtá.
Celý tanec je uzavřen polkovou dohrávkou v 16 taktech. Všechny čtyři dvojice přetančí polkou doleva jednou kolem (v 16 taktech).

Poznámka. Někteří tanečníci tančí celý tanec poskočné (noha stojná poskakuje i při pohybech druhé nohy – viz takt 1. a 3. atp.).

Tančili a hráli titíž jako v B.5.