Zřizovatel:

B. 13 KŘIŽÁKY Z RUSAVY

Tančí čtyři dvojice v postavení do kříže čelem do středu, dívka po pravici chlapce. Drží se za vnitřní ruce ve skrčeni připažmo, vnější ruce v bok nebo připaženy.

1. – 4. takt: 1. a 3. dvojice si vymění dvanácti nízkými poskočnými krůčky místa. Vykročí vnější noha. Uprostřed při setkání utvoří 1. dvojice bránu, 3. dvojice jí prochází. Posledními třemi krůčky se otočí obě dvojice na protějším místě o 180° doleva (chlapec couvá).
2. a 4. dvojice výdrž ve stoji na svých místech.
5. – 8. takt: Výměna 2. a 4. dvojice stejně jako 1. a 3. dvojice v taktu 1. – 4. Bránu tvoří 2. dvojice, 4. dvojice prochází branou.
9. – 16. takt: jako u 1. – 8. takt. Dvojice se nyní vracejí na svá místa. Bránu při setkání tvoří opačné dvojice (3. a 4.)

Nápěv (celých 16 taktů) se hraje v rychlejším tempu.

Dvojice se uchopí v „rusavském držení“ ke kolovému tanci: v postavení čelem proti sobě se uchopí v připažení za obě ruce. Chlapec i dívka založí svoji levici, spojenou s pravicí protějšku, za záda. Pravice obou je volně natažena k levému boku protějšku.

Po celých 16 taktů (8 taktů s repeticí) tančí všechny čtyři dvojice jemným rusavským třasákem z celých chodidel, s mírným zhupem, podtrhem až poskokem ve čtvrté osmině, jednou kolem. Nápěv je v taktu 3/4. Proto se v každých dvou taktech 3/4 otočí dvojice třemi kroky třasáku vpravo.

Kotolion

Tančí čtyři dvojice smíšené v postavení do kříže, v držení ke kolovému tanci zavřeném, „rusavském“, chlapec levým, děvče pravým bokem do středu.

1. – 4. takt: výměna míst 1. a 3. dvojice čtyřmi třasákovými kroky s otáčením doprava, chlapec vykročí levou, dívka pravou nohou. Dvojice si vyhýbají vpravo.
2. a 4. dvojice stoj na místě.
5. – 8. takt: výměna míst 2. a 4. dvojice stejným způsobem
9. – 16. takt jako 1. – 8. takt. Dvojice se vracejí na svá místa.
17. – 32. takt: všechny čtyři dvojice obtančí třasákem (celkem 16 kroků) jednou kolem na svá místa.

Poznámka: Výměnu míst prý mohli provádět jednotlivé dvojice i osmi
šlapákovými kroky (dva v taktu).

Bukovinka (správně bukovina)

Kerá panenka poctivá,
zdaleka chlapcum vyhýbá.
Zdaleka chlapcum, zdaleka chlapcum,
zdaleka chlapcum vybýbá.

A dyž jim vyhnúť nemože,
začervená sa jak růže,
/: tralala lala, :/
začervená sa jak růže.

Vystúpne na ňu rosička,
jako makové zrnečka,
/: tralala lala,:/
jako makové zrnečka.

Vystúpne na ňu jako led,
nemožu na ťa zapomněť,
/: tralala lala, :/
nemožu na ťa zapomněť.

Tančí čtyři dvojice v postavení do kříže čelem do středu, dívka po pravici chlapce. Drží se za vnitřní ruce dole, vnější připaženy nebo v bok.

1. – 8. takt: všechny čtyři dvojice se pohupují na místě valčíkovými kroky s natáčením zevnitř a dovnitř. V lichých taktech vnější nohou vpřed s natočením zevnitř, spojené vnitřní paže švih vpřed, v sudých dovnitř opačnou nohou, švih spojených paží vzad.
9. – 16. takt: 1. a 3. dvojice si vymění místa osmi poskočnými kroky, vykročí vnější noha. Vnitřní paže skrčí připažmo. Uprostřed při setkání projdou průstupem: pustí se a projdou mezerným průstupem dívky vně, chlapci uvnitř. Na protějším místě posledními dvěma poskoky otočí se o 180° doleva, držíce se opět za vnitřní ruce ve skrčení připažmo, chlapec couvá.
2. a 4. dvojice výdrž ve stoji na místě.
17. – 24. takt: výměna dvojice 2. a 4. stejně.
25. – 40. takt: všechny čtyři dvojice v rusavském kolovém držení tančí valčíkem jednou kolem až na svá místa.

Všechny tři křižáky se tančí na Rusavě za sebou v námi uvedeném pořadí, každý pouze jednou. Zdá se, že k tomuto aranžmá přispělo vystupování na slavnostech. Obvykle se tančívá každý křižák samostatně a několikrát za sebou. U kotoliónu se objevuje po přetančení na protější místo, zatímco tančí na protější místa další dvě dvojice, dotáčení přetančivších dvojic třasákem na místě. S výjimkou 1. – 4. taktu, kdy při přetancovávání 1. a 3. dvojice 2. a 4. dvojice stojí na místech, jsou pak až do konce všichni stále v pohybu.
Při bukovině všichni tančící zpívají.

Tančili: Jiří Stanovský (1956) a Jana Stanovská (1956), Karel Pišťáček (1956) a Vladislava Bělíková (1951), Miroslav Šváb (1955) a Ivana Pospíšilová (1974), Petr Stanovský (1952) a Ludmila Solařová (1971). Hrála muzika Vsacanu ze Vsetína s primášem Pavlem Malíkem z Bystřice pod Hostýnem ve složení jako v B.11.