• English

Zřizovatel:

B. 14 LAŠTOVIČKA Z RUSAVY

Laštovička, černý pták,
přeletěla přes Fryšták.
A z Fryštáka do Němec,
staréj babě pro věnec.

Tančí se ve dvou řadách, vzdálených od sebe asi čtyři kroky. V jedné řadě jsou děvčata, ve druhé chlapci. Tančící jsou čelem k sobě, ruce v bok.

1. – 4. takt: čtyři přísunné kroky vpravo stranou, vykročí pravá noha. (Řady se od sebe vzdalují vpravo stranou.) Každý přísun je ve druhé době taktu ukončen hmitem podřepmo.
5. – 8. takt: 7 rychlých, mírně nadnášivých přísunných kroků (vlastně cvalových krůčků) vlevo stranou. Vykračuje levá noha.
1. – 8. takt se opakuje, ale naopak: přísunné kroky doleva levou, cvalové doprava pravou.
9. – 16. takt: dvojice stojící proti sobě si vymění místa vířením osmi třasákovými kroky s otáčením doprava kolem své osy, vykročí pravá noha. Dvojice si vyhýbají doprava.
První krok je proveden s podupem.
9. – 16. takt se opakuje. Dvojice se vracejí na svá místa.

Tančili a hráli titíž jako v B.13.