• English

Zřizovatel:

B. 15 HOLÁŇ Z RUSAVY

Měla sem já holáňa,
měla sem ho ráda,

dala sem ho do sena,
zežrala ho kráva.
Trochu sem sa…

Měla sem já holáňů,
jak na trně květů,
dostala sem jednoho,
nehodí sa k světu.
Trochu sem sa…

Měla sem já holáňů,
jak na trně trnek,
vzala sem si jednoho,
měl vole jak hrnek.
Trochu sem sa…

Trochu sem sa styděl, trochu sem sa bál,
odlehni ně, milá, odlehni ně dál.
já neodlehnu, spadla bych dolů,
zlámala bych sobě v koleně nohu.

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, dívka po pravici chlapce. Drží se za obě ruce dole.

I. část (2/4)
1. – 2. takt: čtyři poskočné kroky vpřed, vykročí vnější noha, vnitřní pokrčena přednožmo, chodidlo vodorovně se zemí. Spojené paže při lichých krocích kmih vpřed, při sudých vzad.
3. takt: švihem spojených paží vpřed podtáčka pod spojenými pažemi (zevnitř – dívka vpravo, chlapec vlevo) dvěma kroky poskočnými o 360° (do původního postavení).
4. takt: dva kroky poskočné vpřed jako v 1. taktu, s kmihy paží vpřed a vzad.
5. – 8. takt: jako 1. – 4. takt.
1. – 8. takt se může ještě jednou opakovat.

II. část (3/4)
9. – 16. takt: dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném (rusavským způsobem) tančí švihák (houpavý obkročák – v taktu dva kroky) až do konce. Chlapec vykročí levou, dívka pravou nohou.

Tančili a hráli titíž jako v B.13.