Zřizovatel:

B. 6 ZAJÍČEK Z NOVÉHO HROZENKOVA

Za našíma humny sedí zajíc,
svojimi nožkami přebírajíc.
Dyby já ty nožky měl,
také bych tak přebíral jak ten zajíc.

Tančí se obvykle jako další z řadových tanců.
Tančí dvojice smíšené, chlapci v jedné řadě, děvčata proti nim, ruce v bok.

1. – 3. takt: střídavé vytáčení a vtáčení špiček chodidel nadnášením na patách: na první dobu každého taktu zevnitř, na druhou dobu taktu zpět k sobě.
4. takt: 1. doba: jako v taktech 1. – 3. – vytočit špičky zevnitř.
2. doba: výdrž v postoji se špičkami i koleny vytočenými zevnitř.
5. – 8. takt: totéž, ale na první dobu každého taktu se vtáčejí špičky chodidel dovnitř, na druhou ven.
Na 1. dobu 8. taktu se stáhnou špičky i kolena k sobě.
Na 2. dobu výdrž ve stoji spojném.
9. takt: chlapec i dívka dvakrát zadupají pravou, levou nohou, na každou dobu jednou. Při dupnutí zvednou poněkud chodidla.
10. takt: první doba: mírný poskok na levé, pravá ohne zánožmo.
Tanečník i tanečnice se při tomto pohybu natáčejí o 45° nalevo vpříč.
Druhá doba: další nízký poskok na levé, pravá vymrští z kolena šikmo dovnitř vpřed (obě pravé nohy tanečníka i tanečnice jsou šikmo vedle sebe).
11. takt: 1. doba: oba přešlap zpět na pravou čelem proti sobě, levá ohne zánožmo
2. doba: nízký poskok (spíše podtrh chodidla nohy stojné), levá noha vymrští z kolena šikmo dovnitř vpřed (obě levé nohy obou partnerů jsou šikmo vedle sebe). (Dvojice se natočí o 45° napravo.)
12. – 13. takt jako 10. – 11. takt.
14. takt: 1. doba: seskokem stoj spojný čelem proti sobě.
Takty 9. – 14. se ještě jednou opakují.

Tančili a hráli titíž jako v B.5.