B. 7 KREJČÍ z Berounska

Jsem, jsem z Rakovníka, mám tam milovníka, /: jakýho, takýho, tovaryše krejčího. :/ Postavení párů po volném prostoru po kole v zavřeném párovém držení. Po celý tanec svrchu naskakovaná rychlá polka, tančená na přední části chodidla – na způsob třasáku. – 12. takt: Improvizované „pracovní“ gesto napodobující vytahování nitě: noha

Continue reading

B. 8 KREJČÍ – ZDLOUHA ze Šárky (Rakovnicko)

Šel krejčí z jarmarku, vedl si panenku, a to je panenka jako kvítí, ušiju jí šaty ze samý dykyty, portičky na ní se jenom svítí. Tak ji milovat chtěl, větříček zafičel, odnes jí krejčíka za ty lesy, kde jsi ty, můj milý, krejčíku roztomilý, já bych tě chytila za pačesy.

Continue reading

B. 9 SOUKENÍK, marš s tancem ze Žebráku (Berounsko)

Vandroval jest soukeníček, propil kramfle i koníček, hrajte  mu, trubte mu, zahrajte mu marš, už má na zádech pilajz. Taneční provedení je volně improvizováno podle druhu doprovodné písně. Vzorem kroku byl jihočeský tanec „šmatlavej“, střídající běžný polkový krok s polkou „přes takt“. 1. – 4. takt: 4 rázné kroky v

Continue reading

B. 10 FURIANT, obecně rozšířený tanec

Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák, polámal ruchadlo, čím pak bude orat. /: Měl ji rád jako svou panenku, měl ji rád jak svou milou. :/ Kovář, kovář, kovář, ještě jednou kovář, okul si kovadlo, čím pak bude kovat. Krejčí, krejčí, krejčí, ještě jednou krejčí, zlámal si jehličku tu ze

Continue reading

B. 11 JSI-LI HOLKA KOVÁŘOVA … z Berounska (licitace s jednotlivými řemesly)

Si-li holka kovářova, nejsem, nejsem, máš-li ňákou podkovinku, dej sem, dej sem. Já ji nemám, já ji nedám, přiď k nám, poď k nám, já ti ji tam dám a dám a přiď k nám, poď k nám, já ti ji tam dám. Si-li holka zedníkova, nejsem, nejsem, máš-li maltu

Continue reading

A. 1 OBKROČÁK z Berounska

 /: Hajha husy ze pšenice, hajha husy ze života, :/ /: lepší je ta malá holka, než-li je ta veliká. :/ Postavení: dvojice tančí po kruhu, CH čelem po směru tance, D zády. Držení: párové zavřené; CH a D samostatně. Základní melodie vychází z Erbenova zápisu tance obkročák z

Continue reading

A. 2 ŘEZANKA (strašák, komárno), obecně rozšířený tanec

Pročpak bych já se ženíval, když sem jí louče nasekal, /: nasekal, nasekal, do pecičky nastrkal. :/ Párový tanec základního fondu české lidové tradice. Postavení: páry po směru kola, CH zády, D čelem; CH zády, D čelem do středu kruhu; na místě. Držení: párové zavřené, ruce zkříženy před tělem. 1.

Continue reading

A. 3 HOLOUBEK z Berounska

Vyletěl holoubek na zelenej doubek, vyletěl, zahoukal, až se dub zahoupal. Za ním holubička, hledala samečka, sameček uletěl za ten panskej jetel. Volná procházka klidným krokem. Podle údaje sběratele K. Rozuma15 se této zlidovělé písně na Táborsku užívalo jako slavnostního příchodu při odevzdávání pečeného věnce děvečkám při výsluze. Píseň se

Continue reading

A. 4 MAZURA A MAZURKA z Rakovnicka (rekonstrukce)

Na svatýho Matěje viděli jsme zloděje, pacholka u selky a sedláka u děuky. a, b) MAZURA „Na svatého Matěje“ (3/4) + „Já do lesa nepojedu“ (2/4) Dvoudílný tanec na způsob rejdováka a rejdovačky (podle sbírky J. Vycpálka s. 38 – 39) – volná rekonstrukce souboru. Dvojice v zavřeném držení a

Continue reading

A. 5 HULÁN z Berounska

Měla jsem já hulána, měla jsem ho ráda, měla jsem já prstýnek, já jsem mu ho dala, tralalalalalala…. měla jsem já prstýnek, já jsem mu ho dala. Tanec klasického českého repertoáru ve 2/4 taktu. CH a D v postavení vedle sebe, drží se vnitřníma rukama, druhé ruce zabočeny. 1. –

Continue reading