Zřizovatel:

A. 3 HOLOUBEK z Berounska

Vyletěl holoubek na zelenej doubek,
vyletěl, zahoukal, až se dub zahoupal.

Za ním holubička, hledala samečka,
sameček uletěl za ten panskej jetel.

Volná procházka klidným krokem. Podle údaje sběratele K. Rozuma15 se této zlidovělé písně na Táborsku užívalo jako slavnostního příchodu při odevzdávání pečeného věnce děvečkám při výsluze. Píseň se stala oblíbenou i na Berounsku.
Srov. rkp. písní s poznámkami o tanci, deponovaný v Náro­dopisném odd. Národního muzea v Praze.

Páry tančí v postavení vedle sebe po směru tance po kole v držení za vnitřní ruce:

1. – 2. takt: 4 volné kroky po kole. 3. dvojice se pustí a učiní krok zpět pr. nohou, 1. přísun k pravé, zároveň s výponem a mír­ným poklesem v kolenou.

4. – 6. takt: Zátočka za pravé lokty čtyřmi kroky.

7. – 10. takt: Zátočka za levé lokty čtyřmi kroky. V 10. taktu se dvojice postaví do dvou soustředných kruhů.

Na opakování melodie:

1. – 4. takt: CH kráčí ve vnitřním kole v protisměru a D vpravo po kole, až se opět zastaví u svého tanečníka.

5. – 10. takt: Totéž opačným směrem a odchod volnými kroky.
Tanec je volná kompozice souboru Čtyřlístek. Uvádíme ji jako příklad tradovaných úprav na netaneční písně, které byly časté v místních družinách a spolcích při společném tanci.

Taneční zpracování: Mag. Pelcová
Hudební zpracování: Vl. Novotný
Popis tance: H. L.

Tančí a hrají členové souboru Čtyřlístek z Nového Strašecí: Zdeněk Beneš (1957) a Radana Sedmidubská (1976), Petr Kádner (1978) a Petra Landová (1975), Zbyněk Polívka (1974) a Tereza Bušková (1980), Vladimír Vošický (1968) a Radmila Mikovcová (1976), muzika jako v A. 1, zpívají také Bohumil Chochola (1944), Václav Mikovec (1947) a Radka Mikovcová (1949).


Poznámky:

15 Kuba, Lud.: Lidové písně z Poděbradska. Poděbrady 1894.