C. 7 ZBRASLAVÁK z Kouřimska

V průběhu celého tance se střídá svěží polka s hladkým obkročákem v zavřeném držení páru v následujících partiích: dvojice po kruhu polkou, pár se pustí a D tančí polku po vnějším kruhu, CH po vnitřním knihu s rukama v bok, D odtančí ke svému tanečníku a uchopí se s ním

Continue reading

C. 8 SEDLÁK SEČE NA LOUCE z Vlašimska

Taneční provedení není známo, hudební zápis J. Homolky má jasný taneční ráz tance staršího původu. Sedlák seče na louce, hupsa, hupsa, hup, v roztrhaný kazajce, hupsa, hupsa, hup, selka za ním posběruje, hupsa, hupsa, hup, a děvečka pohrabuje, hupsa, hupsa, hup. Rekonstrukce: 1. – 2. takt: 2 polkové kroky, 3.

Continue reading

C. 9 KOZINEC, svatební kolo ze Sedlecka, Vlašimska a Sedlčanska

Mařenko, jak se máš, zelenej věnec máš, věnec ti sundají, šáteček ti dají, na to se podíváš. Ještě husy nekejhaly, ještě den nebude, a já půjdu k své milence, o na mě přikreje, ona mě přikreje, strakatou peřinou, až mě budou vaši hledat, oni mě nenajdou. Rekonstrukce podle fragmentů z

Continue reading

C. 10 Co si povídaly cepy, pohybově rytmická hra z Benešovska

Pojď, pojď… Snop, snop,… Čert na patře, shoď ho bratře, shoď dolů pod stodolu… Pojď, pojď,… Snop, snop,… Pojď třetí,… Čert na patře, shoď ho bratře, shoď ho dolů pod stodolu,… Pojď třetí,… Snop, snop,… Pojď, pojď,… Tato rytmická pohybová hra se skutečnou pracovní rekvizitou je dokladem toho, že kouzlo

Continue reading

B. 1 MARŠ z Libně (Kouřimsko)

V Roztokách, v Roztokách bude brzy pouť, nechoj tam, má milá někdo by tě tlouk, lalala, lalala, nechoj tam, má milá, někdo by tě tlouk. Japak tam nepudu, dyž skázali dva, ten jeden povidal, že mi pouti dá, lalala, lalala, ten jeden povidal, že mi pouti dá. Marše nebyly jen

Continue reading

B. 2 ŠPACÍRKA V seminářské zahradě z Libně (Kouřimsko)

V seminářské zahradě, muzika tam hraje, pojďme se tam podívat, kdo to tam tancuje. Tancuje tam Benedek, mají modré šaty, červené vyložení, oficíři taky. Příchod párů na kolo mírným trojdobým špacírkovým krokem, CH na vnitřní straně kruhu, D na vnější; drží se vnitřníma rukama poníž nebo povýš. Když dojdou všichni

Continue reading

B. 3 MAZURKA z Prahy – Košíř

Kdo chce být starostou V Malešici, a ci, v Malešici, a ci, v Malešici, musí mít dřeváky na petlici, a ci, na petlici, a ci, na petlici. A kdo má dřeváky na petlici, a ci, na petlici, a ci, na petlici, stane se starostou v Malešici, a ci, v Malešici,

Continue reading

B. 4 ŘEZNÍK – stará sousedská -šupák z Libně (Kouřimska)

Šla holka do krámu pro libru masa, nechtěla od hrudi, jen od ocasa. Od hrudi já nechci, to není chutný, jen ty mi, řezníčku, co já chci utni. Sled kroků a figurací: a) tanec ve 3/4 rytmu staré sousedské prováděné šoupavými kroky v zavřeném držení páru. Ve 4. taktu CH

Continue reading

B. 5 ŠVEC z Berounska

Když šli ševci z jarmarku, měli málo tabáku, /: milí ševci zle, řemeslo nejde. :/ Chlapecké duo ve vzájemném držení jednou rukou za ramena při čelném postavení a samostatný tanec při dalších skočných figurách. Na osnově zrychleného polkového kroku se CH představují drobnými přeměnnými kroky na místě, směřujícími spíše do

Continue reading

B. 6 ŠEVCOVSKÝ – šotyška z Berounska

Svině běží uličkou a švec za ní s ratvičkou, svině křičí ny-ny-ny, netrhej mi štětiny. Rozmarné říkadlo při otloukaní píšťalek „Svině běží uličkou“ se stalo též oblíbeným doprovodem k ševcovskému tanci, který byl tancem do kola nebo tancem řadovým. Vyznačoval se charakte­ristickými sunnými šotyšovými kroky v taktech 1. – 4.

Continue reading