Zřizovatel:

A. 5 HULÁN z Berounska

Měla jsem já hulána, měla jsem ho ráda,
měla jsem já prstýnek, já jsem mu ho dala,
tralalalalalala….
měla jsem já prstýnek, já jsem mu ho dala.

Tanec klasického českého repertoáru ve 2/4 taktu.

CH a D v postavení vedle sebe, drží se vnitřníma rukama, druhé ruce zabočeny.

1. – 2. takt: 4 poskočné kroky vpřed, oba tanečníci vykročí vnějšíma nohama a současně spojenýma rukama kývnou vpřed, vnitřníma nohama a současně spojenýma rukama kývnou vzad, trupem se přitom natáčejí střídavě vlevo a vpravo.

3. – 4. takt: Oba se pustí a odtočí se dvěma hulánovými kroky od sebe a k sobě, což se opakuje, na konci 4. taktu se opět spojí do držení vnitřníma rukama.

Způsob kroku: mírně vysoký poskok s posunem vpřed; těžiště tanečníků se poněkud sníží a volná noha se v poskoku mírně pozdvihne tak, aby chodidlo bylo takřka vodorovně se zemí, trup má zůstat vzpřímen.

Tanec je umírněně dynamický a v této verzi je ponejvíce tančen v českých krajích. Často je přímo spojován s „hulánem“ v trojdobé, povlovné podobě, s níž tvoří rovněž působivý dvojtanec. Obvykle dvoudobá varianta je druhá v pořadí.

Taneční zpracování: Mag. Pelcová
Hudební zpracování: Vl. Novotný
Popis: podle zápisu J. Vycpálka, cit. sb. s. 97 – 99, kde jsou uváděny rozdílné hudební notace a texty.

Tančí a hrají členové souboru Čtyřlístek z Nového Strašecí: Jan Bechyně (1967) a Radana Sedmidubská (1976), Zdeněk Beneš (1957) a Eva Pípalová (1975), Zbyněk Polívka (1974) a Lenka Cífková (1953), Vladimír Vošický (1968) a Daniela Vaicová (1979), muzika jako v A. 1, ale bez Vladimíra Novotného, zpívají Václav Mikovec (1947) a Radka Mikovcová (1949).