D. 11 ZBOJNICKÁ III Z NIVNICE

(rekonstrukce podle Karla Bártka) Melodie jako v D. 9 Tančí dva CH. Nejprve zazpívají jeden nebo oba první sloku taneční písně (Zbojníci, zlodějé, kdože Vás oděje…) nebo další sloku (Rúbal sem letinu). Po předzpěvu první sloky se postaví tanečníci čelem k sobě a založí ruce za záda (na kříže, dlaň

Continue reading

D. 12 ZBOJNICKÁ Z KORYTNÉ

(rekonstrukce podle Jana Nováka a zápisu Ferdinanda Tomka) Melodie jako v D. 9 Tančí 2 CH čelem proti sobě, pravou ruku opřenu v bok, levou v gestu. V tomto postoji s mírným kývavým pohybem a částečným přenášením váhy z nohy na nohu přezpívají základní taneční píseň. I. figura (na jedno

Continue reading

D. 13 BOBKOVNÍCI Z BYSTŘICE POD LOPENÍKEM

Jano mlynárů na húre leží a jeho mlýnek a jeho mlýnek po prázdnu běží, po prázdnu běží. [: Šest dní do týdňa, sedmá neděla, :] pověz ně, má milá, srdénko moje, [: s kýms to seděla :].   Dva bučky, dva bučky, jeden je slabučký, nežeň sa, synečku, dokáď si

Continue reading

D. 14 SKAKÚNI Z KOMNĚ

Zhusta, chlapci, zhusta konec masopusta, masopust sa krátí, už sa nám nevrátí. Dva bučky, dva bučky, jeden je slabučký, nežeň sa, synečku, eště si malučký. Pod šable, pod šable, aj pod obušky, my šecko bereme aj plané hrušky. Tuto nám nedali, tuto nám dajú, komára zabili, slaniny majú. Já do

Continue reading

D. 15 VERBUŇK Z UHERSKOBRODSKA

[:U bánovské boží muky :], plače Anička složa ruky. [: Pláče, pláče, aj naříká :], že jí šohajek nic neříká. Původní verbuňkové prvky na Uherskobrodsku byly jedno­duché: poskočný krok. přeskakování z nohy na nohu, podseká-váná figura zezadu a zepředu atp. Často se objevovaly i přírazy (příklepy) chodidla k chodidlu, klepnutí

Continue reading

D. 16 BAJERYŠ Z DOLNÍHO NĚMČÍ

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v tanečním prostoru v polootevřeném držení. CH uvnitř. D vně kruhu (držení jako ke kolovému tanci, ale dvojice jsou od sebe poněkud odvráceny). 1. takt – Jeden polkový krok (přeměnný s lehkým pohupem, provedený vzad), začíná vnitřní noha (CH pravou, D levou). 2.

Continue reading

D. 17 HOPAN (BAJERYŠ) Z VLČNOVA

Poznat, poznat po panence, kerá pěkně tancuje, poznat, poznat po panence, kerá chlapca miluje. Nedívaj sa po panence, kerá pěkně tancuje, podívaj sa do kuchyně, jak tam hrnce pucuje. Tančí dvojice smíšené, po knihu nebo volně v prostoru. Na začátku tance si může tanečník předzpívat taneční píseň. Pak se dvojice

Continue reading

D. 18 LITERY Z DOLNÍHO NĚMČÍ

[: Když sem chodil do školy, učil sem se litery, :] jedna, dvě, tři, štyři, pět, šest, sedum, osum, devět, jedna, dvě, tři štyři, tralalala. Tančí dvojice smíšené po kruhu, držení ke kolovému tanci zavřené, CH zády, D čelem do středu. 1. – 2. takt: 4 rychlé houpavé přísunné kroky

Continue reading

D. 19 MAZURKA Z DOLNÍHO NĚMČÍ

Na to sem k vám přišel, aby nám čas ušel, aby nám čas, aby nám čas, aby nám čas ušel. já na ni mrk, mrk, mrk ona se smála. Tančí dvojice smíšené po knihu nebo v rozptylu po taneční ploše v držení ke kolovému tanci polootevřeném (mírně odvráceni obličejem od

Continue reading

D. 20 MAZURKA Z NIVNICE

Na to sem k vám přišel, aby nám čas ušel, aby nám čas, aby nám čas, aby nám šas ušel. V Nivnici se tančí mazurka ve stejném držení a stejnými kroky jako v Dolním Němčí. Rozdíl je pouze při mazurkovém kroku v 1. a 2. taktu, kdy ve 3. době

Continue reading