Zřizovatel:

D. 11 ZBOJNICKÁ III Z NIVNICE

(rekonstrukce podle Karla Bártka)

Melodie jako v D. 9

Tančí dva CH. Nejprve zazpívají jeden nebo oba první sloku taneční písně (Zbojníci, zlodějé, kdože Vás oděje…) nebo další sloku (Rúbal sem letinu). Po předzpěvu první sloky se postaví tanečníci čelem k sobě a založí ruce za záda (na kříže, dlaň do dlaně).

I. figura – na 1. přehrání písně
Shoduje se s I. figurou z D 9. Zbojnická I z Nivnice.

II. figura – nápěv se hraje po druhé
1. – 4. takt: CH přešlapují čelem proti sobě, ruce složeny za zády. ostrým přeměnným krokem s doskokem ve druhé době taktu na nohu výkročnou a s vysokým pokrčením přednožmo druhé nohy. Oba CH začínají v 1. taktu pravou nohou.

III. figura
Ve stoji snožném čelem proti sobě střídavé přešlapování na pravé a levé chodidlo (chodidla stále na zemi), váha při přešlapování se přenáší z nohy na nohu tím. že jedna noha přilne k zemi a druhá se současně odlepí patou od země a pozvedne se do stoje na pološpičce (prošlapování chodidel). Každé prošlápnutí na jednu dobu taktu. Nejprve prošlápne v 5. taktu a), na levé chodidlo, pravé koleno pokrčí a CH současně položí obě ruce na sobě hřbety vzhůru na pravé koleno (postoj mírně v zádech schýlený). Na druhou dobu prošlápne pravou nohu na celé chodidlo a vypíchne levé koleno a současně přenese obě dlaně na levé koleno.
6. takt = 5. taktu.
7. – 8. takt: Totéž, ale ve dvojnásobném rytmu.
V posledním taktu a) položí ruce na pravé koleno, na b) výdrž.

IV. figura
Provádí se na jedno přehrání nápěvu.
1. takt – a: Ze stoje skok do dřepu snožmo, paže se složí dlaněmi na prsa.
b: Odrazem vysoký výskok, hlava zpříma, paže se švihem roztáhnou zevnitř, ruce sevřeny v pěst, nohy jsou chodidly u sebe.
2. – 8. takt = 1. taktu.
V 8. taktu ukončí oba CH vyskakování třemi podupy pravá, levá, pravá.

V. figura
V oporu střídavě pravou, levou rukou o zem, jedna noha pokrčena, opírá se o zem, druhá napjata (opírá-li se CH pravou rukou o zem vzadu podle svého pravého boku. pak levá noha je opřena v pokrčení o zem. a pravá vyšvihnuta šikmo vzhůru vpřed. Levou rukou přitom se bije v prsa. V každém taktu se provedou dva poskoky oporem na téže ruce a noze a současně dva údery pěstí do prsou. V druhém taktu totéž, ale opačně. CH se musí vždy opírat jednou rukou a jednou nohou do kříže, ne stejnou stranou.
1. takt – a: Na začátku CH spustí do podporu ležmo levou rukou a pokrčenou pravou nohou (vysazeně); levá noha je šikmo napjata vpřed, úder pravou pěstí na prsa a kmih levou nohou,
b: Ještě jeden poskok ve stejné poloze a současně s dalším úderem pěstí a s kmihem volné přednožené nohy.
2. takt: Totéž na opačné ruce a noze. Na začátku se provede přeskok v 1. době taktu, při kterém současně druhá ruka provede jeden úder z upažení na prsa a napjatá noha kmih šikmo vzhůru v rozmezí asi 10 cm. Na druhou dobu ve stejné poloze druhý poskok s odrazem opěrné ruky i nohy od země. doprovázený druhým úderem pěsti na prsa a kmihem napjaté nohy.

VI. figura
V tempu mírně zrychleném střídavé přeskoky z jedné nohy a ruky na druhou (do kříže obličejem vzhůru). Současně se tanečníci dotýkají jednou rukou přednožené volné nohy (pravou levé. levou pravé).
1. takt – a: Z předcházející figury přeskok na pravou pokrčenou nohu a levou ruku. levá noha se přednožmo vyšvihne vzhůru a pravá ruka se snaží dotknout špičky nebo holeně přednože­né nohy.
b: Přeskok na opačnou nohu a ruku; nyní je pravá noha vpřed, levá ruka se dotýká špičky pravé nohy.
Další takty až do konce jako 1. takt.
V závěru chlapci vyskočí z dřepu odrazem snožmo a ukončí v pevném stoji rozkročném čelném, paže rozhozeny volně stranou s výkřikem Hej hop.

Tančí a hrají členové souboru Olšava z Uh. Brodu Boris Papp (1971) a Martin Papp (1966), muzika jako v D. 9.