Zřizovatel:

D. 12 ZBOJNICKÁ Z KORYTNÉ

(rekonstrukce podle Jana Nováka a zápisu Ferdinanda Tomka)

Melodie jako v D. 9

Tančí 2 CH čelem proti sobě, pravou ruku opřenu v bok, levou v gestu. V tomto postoji s mírným kývavým pohybem a částečným přenášením váhy z nohy na nohu přezpívají základní taneční
píseň.

I. figura (na jedno přehrání písně)
Oba CH ruce volně opřeny v bok poskakují po celou dobu první přehrávky zakládaným poskočným krokem: první CH na levé noze a druhý CH naopak.
1. takt – a: Ve stoji na levé noze zvedne první CH pravou nohu, malým obloučkem zakročí za patu nohy levé.
b: Poskok na přední části chodidla pravé nohy, levá se současně pozvedne od země, pokrčí v koleně a začíná se postupně sunout dozadu za patu levé nohy. Druhý CH totéž naopak.
2. takt – a: Prudkým dokročením levé nohy došlápne přední částí chodidla za patu pravé nohy.
b: Odraz z levé nohy do výšky. Pravá noha se současně uvolní od země, pozvedne se, a malým obloučkem se překlá­dá dozadu za patu levé nohy a takto další všechny takty. Některý tanečník nezakládá nohu za nohu, ale pouze klade chodidla vedle sebe, noha výkročná je posunuta mírně vzad.

II. figura – poskoky z nohy na nohu v každém taktu, jeden se současnými pohyby volnými pažemi
První CH začíná poskok pravou nohou a druhý opačnou levou. Stejně lak i pohyby paží se provádějí zrcadlovitě.
1. takt – a: První tanečník dupavý krok poskočný na pravé noze, levá pokrčena přednožmo, druhý naopak. Současně pohyb pokrčenými pažemi směrem doprava ve směru nohy výkročné. Druhý tanečník na opačnou stranu.
2. takt = 1. taktu, ale opačnou nohou.
Takto až do konce přehrávky.

III. figura
Oba CH poskakují stejným krokem poskočným jako prve, první začíná na pravé, druhý na levé noze. Současně přitom v každém taktu oba tanečníci z upažení, ruce sevřeny v pěst. ohnutím dovnitř složí ruce na prsa a ve druhé době je rozhodí stranou.
Tato část se může ještě opakovat se zrychlením tempa. Vítězí len. kdo vydrží tancovat bezchybně až do závěru, ukončí seskokem snožmo.

Tančí Rudolf Klon (1945) a František Věrný (1945), hrají Burčáci z Míkovic jako v D. 3.