Zřizovatel:

D. 14 SKAKÚNI Z KOMNĚ

Zhusta, chlapci, zhusta konec masopusta,
masopust sa krátí, už sa nám nevrátí.

Dva bučky, dva bučky, jeden je slabučký,
nežeň sa, synečku, eště si malučký.

Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
my šecko bereme aj plané hrušky.

Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
komára zabili, slaniny majú.

Já do budy, já do budy, ja buděnka prázdná,
měly ňa tam štyry čekat, nečekala žádná.

[: Panímámo, :] hezkou ceru máte,
dáte-li nám slivovice, do roka ju vdáte.

Protějškem straňanských podšablí a bobkovníků z Bystřice pod Lopeníkem je tanec tzv. „skakúnů“ z Komně. Jde o další druh mečového tance, který tančí čtyři „skakúni“ vedení pátým mužem, zv. „starý“. Skakúni oblečeni jako regrúti mají částečně namasko-vaný obličej. V pravé ruce drží každý z nich ostrou šavli. „Starý“ má v pravé ruce „právo“. O slavnostních příležitostech (např. na slavnostech ve Strážnici) tančívala i skupina starších mužů ve starém komenském kroji (bleděmodré nohavice a vesta) s červe­ným kašmírovým šátkem. Tanec skakúnů se provádí každoročně při fašankové obchůzce v doprovodu dechové hudby a v rámci fašankových obchůzek s maškarami, mezi nimiž býval tradičně slaměňák. vycpaný, tlustý, medvěd v kožichu, ale i miškář, kominář a celá řada dalších.
Tanec „skakúnů“ se šavlemi se tančí před každým domem. Od domu k domu (často i na paseky) přecházejí skakúni s nějakou volnější písní nebo s jakoukoliv písní netaneční. Před domem nebo na nádvoří se seřadí nejprve do zástupu a přicházejí za hry hudby a se zpěvem Zhusta chlapci, zhusta, konec masopusta do dvora hospodářské usedlosti. Jdou v zástupu, šavli držíce v pravé ruce, opřenu šikmo vzhůru o pravé rameno. Za zpěvu druhé sloky se postaví před dveřmi do domu do kruhu čelem do středu. V tomto postoji dozpívají vstupní píseň. Vlastní tanec začíná písní Pod šable, pod šable, aj pod obušky.

I. Zpívá se první sloka písně
Tanečníci za zpěvu první sloky, doprovázeni hudbou, stojíce levým bokem do kruhu, šavli drží v pokrčené pravici kolmo vzhů­ru, postupují po kruhu proti hodinovým ručičkám poskočnými kroky – v každém taktu jeden. V lichých taktech na první osminu vykročí pravou nohou vpřed a na třetí osminu poskočí na pravé noze, levá noha pokrčena přednožmo. chodidlo asi 20 cm od země. V sudých taktech totéž levou nohou vpřed. Takto zpívají až do konce 1. sloky. Při druhé sloce položí každý šavli na pravé rameno a její opačný konec uchopí další tanečník levicí. Paže všech drží šavle jsou pokrčeny v loktech. Ruce asi ve výši obličeje. V tomto postavení a držení postupují až do konce druhé sloky stejným krokem jako při první sloce.

II. Zpívá se píseň Já do búdy, já do búdy … atd.
Píseň se zpívá v rychlejším tempu, tanečníci obíhají v řetězu běhovými krůčky (dva v taktu), začíná pravá, proti hodinovým ručičkám(asi ve čtyřech taktech).
5. – 10. takt: Podbíhání branou. Bránu tvoří ve vzpažení pokrčeně první a čtvrtý CH. Pod branou postupně podbíhá druhý a třetí a po něm čtvrtý CH. (Všichni mají stále zvednuté paže se šavlemi.) Na začátku podbíhání se první otočí o 270° doprava – zády z kruhu ven. Paže se šavlemi po tomto obratu zůstávají překříženy. Pravá je nahoře přes levou. Mezi tím podbíhají pod branami druhý a třetí a nakonec čtvrtý. Směr podbíhání je stále proti hodinovým ručičkám. Při tomto podbíhání se ruce se šavlemi nevracejí do původní polohy na ramena v řetězové podobě, ale kříží se tak, že v závěru utvoří šavle všech „hvězdu“: všichni jsou v kruhu, seřazeni od prvního do čtvrtého, čelem do středu, paže se šavlemi překříženy asi ve výši pasu, pravá nahoře, levá vespod.

III. Závěrečné skákání v kruhu čelem do středu na píseň Panímámo, panímámo
1. takt – a: Skok na místě na pravou nohu (noha dopadne celým chodidlem na zem). Koleno mírně pokrčeno. Levá noha vol­ně napjata vpřed přednožmo dolů.
b: Přeskok na levou nohu (chodidlo levé nohy došlápne vzad vedle nohy pravé), pravá noha se současně odmrští vpřed šikmo dolů.
2. takt – a: Přeskok na pravou nohu. levá napjata vpřed.
b: Přeskok vzad na levou nohu, pravá napjata vpřed atd. Takto se poskakuje až do konce nápěvu, při poskocích je mírně sníženo těžiště a šavle ve hvězdě se pohybují mírně nahoru a dolů. Po dokončení skákání se pustí, každý vzpaží pravici se šavlí vzhůru a zajuchají.

Tančí Jiří Formánek (1950), Ladislav Jelínek (1949), Petr Toman (1968) a Ivo Vaverka (1962), starosta a starostová z Komně, hrají Komňané z Komně ve složení kapelník Jaroslav Urbánek st. (1943) baskřídlovka, Antonín Adamec (1966). Ladislav Urbánek ml. (1964) baskřídlovka, Bronislav Navrátil (1962) a Ivan Palkovič (1962) Es trubky, Radim Gába (1978) bastrubka, Pavel Mlčůch (1964) a Štěpán Urbánek (1972) klarinety, Vlastislav Urbánek (1963) pozoun, Pavel Novák (1977) kontrabas a Miroslav Guryča (1967) bicí.