G. 21 ŠNELPOLKA Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené v rozptylu po taneční ploše. CH zády, D čelem do středu, pravými boky u sebe v držení ke kolovému tanci zavřeném. Levá ruka CH uchopí shora napjatou pravou paži D (obě paže stříškovitě sklopeny, ruce ve hřbetní poloze, palce vzájemně zaklesnuty). 1. – 8. takt: Dvojice se

Continue reading

G. 22 TRDLOVAK – TRDLICA Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Trdlica je vlastně tancem obratnosti. Dvojice (obvykle sólová) si poručí tanec a v držení v objetí tančí 8 taktové úryvky obkročáku (CH i D při druhém kroku vždy ohýbá střídavě – v lichých taktech D, v sudých CH. druhou nohu zánožmo). CH vykračuje levou, D pravou. CH i D ohýbají

Continue reading

G. 23 SLEZSKY ČARDAŠ Z VELKÉ POLOMI (KLIMKOVSKO) – MUŽSKÝ SKOK

Velmi rozšířený tanec po opavském Slezsku ale i na Orlovsku, Petřvaldsku. Popisujeme jenom základní figury, ale ne obměny, které si tanečníci libovolně vymýšleli při zábavě anebo v rámci scénického provedení. Tanečník jeden nebo více předstoupil před muziku a poručil si tanec. Zazpíval taneční píseň, kterou pak hudba opakovala k tanci.

Continue reading

G. 24 SLEZSKÝ ČARDAŠ Z VELKÉ POLOMI (KLIMKOVSKO) – ŽENSKÝ SKOK

Melodie jako v G.23 Stejně jako mužský čardaš se ve Velké Polomi (podle Marie Bohušové) tančíval ženský čardaš. Ženy si poručily tanec a podle hudby tančily podobně jako CH základní figuru z tance G. 23 s tím rozdílem, že ve 2. taktu 3. skok ve stoji roznožném neprováděly v největší

Continue reading

G. 25 KŘÍŽOVY Z HLUČÍNSKA

Tančí 4 dvojice smíšené v postavení do kříže, CH i D čelem proti sobě, CH levým D pravým bokem do středu, držení ke kolovému tanci zavřené, spojené napjaté paže směřují do středu. 1. – 2. takt: První a třetí dvojice si čtyřmi cvalovými kroky stranou (v každém taktu dvěma) vymění

Continue reading

G. 26 MIŠANY Z HLUČÍNSKA

Tanec se střídavým taktem. Ve 2/4 taktu se tančí šlapák a ve 3/4 valčík. Tančí dvojice smíšené po kruhu, držení ke kolovému tanci zavřené. 1. – 2. takt: 2 šlapákové kroky s otáčením doprava, CH začíná levou, D pravou nohou. 3. – 4. takt: 2 valčíkové kroky doprava, po směru

Continue reading

G. 27 ZA TUM NAŠUM STODOLIČKUM ZE LHOTKY (HLUČÍNSKO)

Výchozí postavení: Řada CH naproti řadě D, bez držení, všichni mají paže volně podél těla. Vzdálenost řad je asi 8 kroků. 1. – 6. takt: CH i D si 6 zpomalenými kroky (v každém taktu jeden krok, vykročí pravou nohou) vymění místa. D míjejí CH po pravé straně. 7. –

Continue reading

G. 28 BULGER Z DVOŘISKA (HLUČÍNSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH a v držení zkříženýma rukama vzadu. Tempo je svižné. 1.  takt a: CH i D velmi lehký skok pravou šikmo vpravo vpřed, noha doskočí na přední část chodidla, chodidlo levé nohy, pokrčené v koleně, se rychle přitáhne

Continue reading

G. 29 CIGANI Z NEPLACHOVIC (OPAVSKO)

Tanec má soutěživý ráz. Tančí chlapci každý sám na místě v rozptylu, ruce založeny vzadu na kříži (dlaň v dlani). Po celý tanec se tančí zakládaným poskočným krokem, střídavě pravou a levou nohou. Tempo je zpočátku pomalé (první dvě sloky), chlapci by měli pokud možno i zpívat. Dále hraje hudba

Continue reading

G. 30 CIGAN II Z NEPLACHOVIC (OPAVSKO)

Melodie jako v G.29 Tančí dívky, každá sama na místě v rozptylu čelem k hudbě. Oběma rukama si drží nadzvednuté sukně. Hlavy drží rovně. Všechny tančí jako chlapci při tanci G.29 Cigan I zakládaný krok s úklony, 1 krok v taktu. V závěru přecházejí rovněž do rychlejšího tempa – 2

Continue reading