• English

Zřizovatel:

G. 29 CIGANI Z NEPLACHOVIC (OPAVSKO)

Tanec má soutěživý ráz. Tančí chlapci každý sám na místě v rozptylu, ruce založeny vzadu na kříži (dlaň v dlani). Po celý tanec se tančí zakládaným poskočným krokem, střídavě pravou a levou nohou. Tempo je zpočátku pomalé (první dvě sloky), chlapci by měli pokud možno i zpívat. Dále hraje hudba stále rychleji. Kdo nestačí zvyšujícímu se tempu, musí odstoupit na kraj taneční místnosti. Hraje se tak dlouho, až zůstane jen jeden tanečník, který vydržel největší tempo. (Může také „zvítězit“ několik tanečníku proti hudbě, není-li hudba již schopna zvětšovat tempo.)

1. takt – a: Krok pravou nohou těsně za patu levé nohy (až téměř na dotek).
b: Poskok na pravé noze, s posunem nepatrně dopředu na místo, které opustila levá noha, která se ihned po došlápnutí pravou nohou na zem zvedla nepatrně nad zem a opisuje vodorovný oblouček vpřed a vlevo vzad, aby byla připravena na další krok.
2. takt: Totéž, opačnýma nohama:
a: Levá noha došlápne za patu pravé nohy, kolena od sebe, chodidlo levé nohy vytočeno zevnitř.
b: Poskok na levé noze nepatrně dopředu, pravá noha vyšvihne vpřed a obloučkem nízko nad zemí doprava vzad se připravuje k dalšímu kroku.
Při poskocích se vždy nakloní celé tělo tanečníka směrem stranou, na levé noze doleva a na pravé noze doprava. Pak se postupně při zakládání druhé nohy vyrovnává do stoje zpříma. Buďto se takto tančí až do konce a v závěru posledního taktu a) odrazem pravé nohy vyskočí tanečník do výšky, b) dopad na obě nohy, paže u nejlepšího tanečníka se vítězně zvednou nad hlavu.
Někdy se při značně zrychleném tempu změní shora popsané poskoky na krátké úsečné skoky se zakládáním pravé a levé nohy zkřižmo za nohu stojnou – dva v taktu. Obloučky jsou téměř neznatelné, noha se přímo zakládá za nohu stojnou, tělo se nevychyluje do stran, poskoky jsou úsečné a rychlé.
1. takt a: CH zvedne pravou nohu pokrčenou v koleně a došlápne ji křížem za levou nohu, (špička blízko paty stojné nohy), odrazí se prudce do výšky a současně levá noha se pokrčí v koleně a ihned se založí křížem za patu nohy pravé. Při poskoku na pravé noze se trup mírně posune vpřed.
b = a), ale na druhé noze.
Všechny další takty jako 1. takt. V závěrečném taktu ukončí opět odrazem do výšky a doskokem na obě nohy. Paže zůstávají ve stejném držení nebo se vzpaží zevnitř v gesta.

Tančí a hrají členové Slezského souboru Heleny Salichové z Ostravy Libor Folwarčný (1969), Jan Honek (1964), Radomír Kočí (1970) a Roman Novák (1968), muzika jako v G.5.