Zřizovatel:

G. 28 BULGER Z DVOŘISKA (HLUČÍNSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH a v držení zkříženýma rukama vzadu. Tempo je svižné.
1.  takt a: CH i D velmi lehký skok pravou šikmo vpravo vpřed, noha doskočí na přední část chodidla, chodidlo levé nohy, pokrčené v koleně, se rychle přitáhne k chodidlu pravé nohy.
b = a), ale levou nohou šikmo vlevo vpřed.
2. takt: V prvních třech osminách CH i D 3 podupy na místě mírně šikmo vpravo vpřed, se sníženým těžištěm, začíná pravá noha, trup mírně šikmo vpravo schýlen. Ve čtvrté osmině výdrž.
3.  – 4. takt = 1. – 2. takt, ale opačnýma nohama a opačným směrem.

Tančí a hrají jako v G. 10.