Zřizovatel:

G. 22 TRDLOVAK – TRDLICA Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Trdlica je vlastně tancem obratnosti. Dvojice (obvykle sólová) si poručí tanec a v držení v objetí tančí 8 taktové úryvky obkročáku (CH i D při druhém kroku vždy ohýbá střídavě – v lichých taktech D, v sudých CH. druhou nohu zánožmo). CH vykračuje levou, D pravou. CH i D ohýbají levou nohu zánožmo.
Prvních 8 taktů tančí dvojice na místě vedle židle, druhých 8 taktů – CH uchopí levou rukou židli a drží ji v napjaté levici, D uchopí židli pravicí pod jeho rukou. Nyní tančí v tomto postavení a držení s židlí stejným způsobem jako na začátku. 8 taktů nápěvu se hraje potřetí. Dvojice tančí obkročák v dřepu držíce židli stále y napjatých rukou. Nápěv se hraje počtvrté. Dvojice opět tančí se židlí ve stoji vzpřímeném. V závěru tance postaví oba židli na zem.

Tančí a hrají jako v G. 14.