F. 10 ŠOTYŠKA II Z PETŘVALDU

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení polootevřeném, CH uvnitř, D vně. Spojené paže napjaty vpřed po kruhu. 1. takt: Jeden přeměnný krok vnější nohou vpřed. 2. takt: Jeden přeměnný krok vnitřní nohou vpřed. 3. – 4. takt: Dvojice v držení zavřeném se otočí čtyřmi šlapáky dvakrát kolem. 5. – 8. takt

Continue reading

F. 11 ŠOTYŠKA III Z PETŘVALDU

Tančí dvojice smíšené po kruhu, zády do středu, D před CH. CH uchopí D za obě ruce ve skrčení vzpažmo. Tančí se jako plesová mazurka, jenže ve 2/4 taktu. 1. takt: Jeden přísunný krok vlevo stranou provedený s mírným zhupem. 2. takt – a: CH i D úkrok levou nohou vlevo

Continue reading

E. 1 TANĚC (MESIAŠ) A MAĎAR

Mesiáš přišel na svět pravdivý a prorok vzácný z velkými divy, [: mezi jinými zázraky dělal z vody víno taky v Káni galilejské. :] Taněc (Mesiaš) s dovětkem maďarem je prvním tancem o svatbě, kterým se postupně zaváděly jednotlivé tanečnice taneč­níkům. Josef Vluka, který tento tanec zaznamenal již koncem minulého,

Continue reading

E. 2 TĚLENCY A MAĎAR

Zagrejče mi do kolečka, je tu moja galaněčka, zagrejče mi do kola, do kola, je tu galanka moja. Podle Josefa Vluky se tančil stejně jako svatební taněc (Mesiaš) včetně maďara v dohrávce. Tanec má 2 figury: I. figura: Úvodní chůze dvojice za zpěvu taneční písně vpřed po kruhu. Tančí dvojice

Continue reading

E. 3 FUNTY

Tančí dvojice smíšené po kruhu v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu. Ruce v bok. 1. – 4. takt: CH i D závěsem za pravé lokty zátočka 12 mírně zvrtanými kroky (vykročí pravá noha). 5. – 8. takt: Dvojice se pustí, zavěsí se za levé lokty a zátočky

Continue reading

E. 4 KAČA

Tančí 4 dvojice smíšené v postavení do kříže čelem do středu. D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, popř. pozvednuty mírně před tělem. CH levou ruku vzadu na kříži, D pravou ruku připaženu. Liché dvojice (1. a 3.) začínají vlastní tanec. Sousední sudé dvojice (2. a

Continue reading

E. 5 KOLOMAJKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za ruce vpředu křížem, levé nahoře. Překřížené paže jsou ve výši pasu. 1. takt: CH i D třemi podupy s mírně sníženým těžištěm, začíná levá, postoupí vpřed. 2. takt – a: CH i D poskočí

Continue reading

E. 6 KOZOK A MAĎAR

Rejdoka bych taňcovała, rejdoka mi grejće, střevičky śem roztrgała, na druhe mi dejće. Tančí se ve dvou řadách: v jedné CH, ve druhé D čelem proti sobě. vzdálených asi 6 kroků od sebe. CH založí obě ruce vzadu na kříže. D paže spuštěny volně podél těla. 1. – 4. takt:

Continue reading

E. 7 MYKSIK

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH levým, D pravým bokem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. 1. – 16. takt: Valčík vpřed po kruhu s otáčením doprava, CH vykročí levou, D pravou nohou. 17. takt – a: Dvojice se zastaví, pustí se, CH i D ruce v bok a oba

Continue reading

E. 8 POHANČOK A MAĎAR

Tančící vytvoří dvě řady čelem proti sobě, v jedné D, ve druhé CH. Řady jsou od sebe vzdáleny asi 6 kroků. Začíná tančit první pár z kraje. 1. – 4. takt: První CH a první D se zatočí osmi nízkými poskoč­nými kroky, vykročí pravá noha, v držení za pravé ruce

Continue reading