D. 9 ŚVIŇOK

[: Ty šviňoku šviňski, tys mi ukrod ryňski, jo če bendem žalovač a ty mi ho mušiš dat. :] I. variant Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za ruce vpředu křížem, pravé nahoře. 1. takt: 1 přeměnný krok vnější nohou vpřed, CH vykročí

Continue reading

D. 10 TĚŠIŇOK Z VYŠNICH LHOT

[: Pod čečinskym mostym čeče voda skokym, nimožim ju zastavič, :] [: mjała že miłego, rozgnivała jego, nimožim go udobřič. :] Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Drží se za pravé ruce téměř v předpažení, CH levou ruku vzadu na kříži, D ve volném

Continue reading

C. 1 KOŁOMAJKA Z LYŽBIC

Tančí dvě řady dívek čelem proti sobě ve vzdálenosti asi dva delší kroky od sebe. Dívky v jednotlivých řadách tvoří se svými protějšky dvojice. Paže volně podél těla nebo v bok. I. variant 1. takt: Výměna míst dvou protějších dívek jedním delším přeměnným krokem s otočením doleva o 180° na protějším

Continue reading

C. 2 KOŁOMAJKA I A II Z TŘINCE – KONSKÉ

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH, CH ruce založeny vzadu dlaň do dlaně, D paže ve volném připažení (ne těsně u těla). I. variant v délce 8 taktů 1. takt: D jeden delší přeměnný krok levou nohou šikmo vlevo vpřed (před CH), CH

Continue reading

C. 3 KŘIŽOK – KAČOK Z TŘINCE – KONSKÉ A GUT

I. variant Tančí čtyři dvojice smíšené v postavení do kříže čelem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní paže v předpažení, vnější připaženy. 1. – 4. takt: První a třetí dvojice postupuje proti sobě malými kroky zlehka našlapovanými, tři v taktu, vykračuje pravá noha. Při setkání utvoří

Continue reading

C. 4 ŠOTYŠKA Z LYŽBIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu za sebou levým bokem do středu, D před CH. Drží se za obě ruce ve skrčení vzpažmo. 1. takt: Dva houpavé přísunné kroky vpravo stranou (z kruhu), vykročí pravé nohy. 2. takt = 1. takt. ale na opačnou stranu a opačnýma nohama. 3. takt – a: CH

Continue reading

B. 1 STARODAVNY

1. Aj zarzej, zarzej, muj koničku vrany přes pole jeduci, aby uslyšela moja nejmilejši v komůrce seďuci. 2. Jak ho uslyšela zaplakať musela o koňa vraneho, ně tak o konička jako o Janička, Janička švarneho. Točivý tanec z horských úbočí Beskyd a povodí horního toku řeky Ostravice, takt 3/4 někdy

Continue reading

B. 2 MUŽSKÝ SKOK ONDRAŠ S OBUŠKEM SÓLOVÝ

1. [: Aj, v tym fojtovym haju šohajka chytaju, :] [: němožu ho chytiť, krotke nožky maju. :] 2. [: Aj, co vy tu dělotě, keho vy chytotě, :] [: od kereho pana povoleni motě? :] 3. [: A my mame povoleni od pana krajskeho, :] [: možeme si chytať

Continue reading

B. 3 MUŽSKÝ SKOK ONDRAŠ S OBUŠKEM VE DVOJICI

1. Na tej naši zatočině, tam še vodička toči, kery mo dvě galanečky, ja něch mi jednej pojči. 2. A jak pojči, jako pojči, ale horši navrat budě, jak ja na vojnu pojedu, ona o mě plakať budě. 3. Něpujdu ja od susedu eš budě bily mrazek, budě o mě

Continue reading

B. 4 MUŽSKÝ SKOK ONDRAŠ S OBUŠKEM VE ČTVEŘICI

1. [: Ty, Ondrašu, synu miły, ty se dobře měť buděš, :] [: ty maš srco jako zbojnik, ty penize nabuděš. :] 2. |: Vem obušek, staň za buček, čekaj dobre přihody, 😐 |: a jak pujdě hrabě z krčmy, skul mu drva pod nohy. 😐 Tančí Lukáš Konopáč (1978),

Continue reading