• English

Zřizovatel:

G. 25 KŘÍŽOVY Z HLUČÍNSKA

Tančí 4 dvojice smíšené v postavení do kříže, CH i D čelem proti sobě, CH levým D pravým bokem do středu, držení ke kolovému tanci zavřené, spojené napjaté paže směřují do středu.
1. – 2. takt: První a třetí dvojice si čtyřmi cvalovými kroky stranou (v každém taktu dvěma) vymění místo s výhybem doprava, CH se při cvalu míjejí zády k sobě, CH začíná levou, D pravou nohou. Druhá a čtvrtá dvojice stojí na místě.
3 – 4. takt: První a třetí dvojice se čtyřmi cvalovými kroky stranou (v každém taktu dvěma) vrací zpět, CH začíná pravou, D levou nohou. Druhá a čtvrtá dvojice stojí na místě.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale tančí druhá a čtvrtá dvojice, na místě stojí první a třetí dvojice.
9. – 16. takt: Všechny dvojice ihned po návratu druhé a čtvrté dvojice na svá místa tančí hladkou polku po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném a to tak, že obtančí jednou kolem celý kruh a dostanou se opět na svá původní místa.
Při opakování tance se při cvalové výměně dvojic ostatní dvojice otáčí na místě polkou.

Tančí a hrají jako v G.7.