Zřizovatel:

G. 27 ZA TUM NAŠUM STODOLIČKUM ZE LHOTKY (HLUČÍNSKO)

Výchozí postavení: Řada CH naproti řadě D, bez držení, všichni mají paže volně podél těla. Vzdálenost řad je asi 8 kroků.
1. – 6. takt: CH i D si 6 zpomalenými kroky (v každém taktu jeden krok, vykročí pravou nohou) vymění místa. D míjejí CH po pravé straně.
7. – 8. takt: CH i D na protějších místech se otočí 3 kroky (začíná pravá noha) o 180° vpravo, paže volně podél těla.
8 takt – b: Výdrž ve stoji čelem proti sobě.
Současně při otáčení pětkrát tlesknou a to v sedmém taktu na každou osminku a v osmém taktu jednou (na první osminku). Řady jsou opět čelem proti sobě, CH jsou na místě dívek, D jsou na místě chlapců.
9. – 14. takt: CH i D si dvanácti obyčejnými kroky (v každém taktu dvěma) opět vymění místa, přičemž D míjejí chlapce podél jeho levé strany, paže jsou u všech volně podél těla.
15. – 16. takt = 7. – 8. takt.
17. – 18. takt: Řada CH a řada D přiběhnou k sobě čtyřmi běhový­mi kroky (v každém taktu dvěma). Začínají pravou nohou.
19. – 24. takt: Protější CH i D se přiblížili k sobě a závěsem za pravé lokty se běhovými krůčky (2 v taktu) zatočí na místě směrem doprava 2x kolem. Vykročí pravá noha, volná paže D podél těla, CH ruce v bok.
25. -30. takt = 19. -24. takt, ale závěsem za levé lokty se zatočí na místě směrem doleva 2x kolem, začíná levá (vnější) noha. D volnou ruku podél těla, CH pravou v bok.
31. – 32. takt: Dvojice se pustí a obě řady čelem proti sobě se vracejí 4 běhovými krůčky na svá místa.
Celý tanec se ještě jednou opakuje.

Tančí a hrají jako v G.7.