G. 34 KALAMAJKA Z DARKOVIC (HLUČÍNSKO)

Tančí dvojice smíšené v řadách. CH i D jsou v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu. Jsou od sebe asi na vzdálenost 2 kroků. CH má ruce vzadu na kříži, D má ruce v bok. Tančí každý sám v malém čtverečku, začínají oba směrem vpravo stranou. Výchozí postavení:

Continue reading

G. 35 KOZIZ Z DARKOVIC (HLUČÍNSKO)

Tančí smíšené dvojice v kolovém držení zavřeném po knihu, CH levým, D pravým bokem do středu. 1. takt – a: Houpavý šlapák z celého chodidla do výponu s otočením o půl kola. CH výkrok pravou přímo vpřed, D levou vzad. b: Přídup druhé nohy vedle nohy stojné celým chodidlem, noha

Continue reading

G. 36 KRAKOVJAK Z BOLATIC (HLUČÍNSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH je zády do středu. Drží se za pravé ruce asi ve výši pasu, CH má levou ruku vzadu na kříži, D má levou ruku v bok. Tančí téměř na místě. 1. takt: Houpavě provedený krok a příkrok podle CH vlevo stranou,

Continue reading

G. 38 NA ŚKLANEJ HOŘE Z BOLATIC (HLUČÍNSKO)

Tančí smíšené dvojice po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše, D po pravici CH. Jsou mírně natočeni k sobě, CH uvnitř a D vně. Drží se za vnitřní ruce v připažení, CH má levou ruku vzadu hřbetem na kříži, D má pravou ruku v bok. 1. takt – a:

Continue reading

G. 41 CIGAN I – III Z DVOŘISKA (HLUČÍNSKO)

   *) Melodie se libovolněkrát opakuje a postupně zrychluje. Cigan I Tančí sám tanečník před muzikou. Postaví se před muziku a poručí si tanec. Pravou ruku má vzadu na kříži, levou se drží vpředu za opasek. Taneční krok: podsekávaný zakládaný poskočný krok (2 v taktu). Začíná pravá noha za levou.

Continue reading