Zřizovatel:

G. 8 V KOLAJI VODA ZE DVOŘISEK (OPAVSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu, D čelem, držení za pravé pokrčené ruce ve výši prsou. Hřbety otočeny k protějšku, lokty stranou. Levé ruce volně podél těla.
1. takt: Zátočka o půl kola doprava třemi kroky, CH i D vykročí pravou nohou.
2. takt – a: CH i D přísun levé nohy k pravé, pustí se.
b: Vzájemná poklona hlavou. c: Vpřim.
3. – 4. = 1. – 2. takt, ale zpět na místa. Držení za levé ruce, vykročí levá noha.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. – 12. takt: D klek na pravé koleno, CH i D se uchopí za pravé ruce. CH obchází okolo D vpravo, zprava doleva opět na své místo, v taktu 3 kroky, vykročí pravou nohou.
12. takt – a: CH krok do stoje spatného čelem k D.
b: D vztyk, CH výdrž.
c: CH i D poklona hlavou, ruce volně podél těla.
13. – 16. takt = 1. – 4. takt.

Tančí a hrají jako v G.7.