• English

Zřizovatel:

A. 19 PILKY Z KOZLOVIC I

Už ty pilky dořezaly, už ty mlynky domlely,
už sedlaci domlatili, už su prazdne stodoly.

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše, CH zády do středu. Držení jako ke kolovému tanci polootevřené.
1. – 2. takt: Dva přeměnné kroky vpřed (CH vykročí levou, D pravou nohou).
3. – 4. takt: Dvojice se otočí čtyřmi kroky šlapáku – houpavého obkročáku dvakrát kolem. CH vykročí levou, D pravou nohou.
Pohyby taktu 1. – 4. se opakují po celý tanec.

Tančí a hrají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic Rudolf Kalus (1953) a Ludmila Fizková (1963), muzika jako v A. 1.