• English

Zřizovatel:

A. 18 PASALA VOLKY Z KOZLOVIC II

Pasala volky na bukovině,
sama seděla na ďatělině,
[: si hrala, zpivala,
takto sobě sive volky pasala :].

Tančí dvojice smíšené v postavení čelem proti sobě v řadě nebo v kruhu jako u varianty první. CH a D se uchopí za obě ruce (někdy se drželi i za ruce křížem, pravice nahoře).
1. – 3. takt: Šest rychlých cvalových kroků (dva v taktu) podle CH doleva.
4. takt – a: Oba vyskočí odrazem snožmo.
b: CH i D dopadnou snožmo na celá chodidla
5. – 8. takt = 1. – 4. taktu, ale naopak (podle CH doprava) a opačnou nohou.
9. takt: Dva řezankové skoky na místě (CH pravou, D levou nohou vpřed).
10. takt – a: Jeden řezankový skok (CH pravou, D levou nohou vpřed).
b: Výdrž.
11.  – 12. takt = 9. – 10. taktu, ale řezankové skoky začínají opačnou nohou.
Při řezankových poskocích od počátku dvojice současně naznačuje pohyby paží řezání pilou. Střídavě napínají a pokrčují pravou a levou paži.
13. – 19. takt: Zátočka na místě jednou kolem oporem o pravé dlaně (ve výši hlavy) sedmi obyčejnými kroky a přísunem druhé nohy v poslední době 16. taktu, CH i D by měli vykročit pravou nohou.
9. – 16. takt se opakuje. Při zátočce v 13. – 16. taktu se otáčí dvojice opačně oporem o levé dlaně.

Tančí a hrají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic jako v A. 12, zpívá Marie Ševčíková (1960).