Zřizovatel:

A. 22 TRAGAČ ZE LHOTKY POD ONDŘEJNÍKEM

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené (v objetí).

Kam, děvčatka, kam dětě, švim, švim,
kera moja, kera moja budětě?

A ja něchcu Pepika, švim, švim,
něposlucha, něposlucha tatika.

1. takt: Jeden přeměnný krok podle CH doleva (CH vykročí levou, D pravou nohou).
2. takt = 1. taktu, ale naopak a opačnou nohou.
3. – 5. takt: Dvojice postoupí šesti šlapáky (obkročáky houpavými) vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic Zdeněk Mičulka (1959) a Ivana Fulneková (1966), muzika jako v A. 1, zpívají Rudolf Kalus (1953), Vlastimil Tabach (1968) a Jiří Valíček (1954).