Zřizovatel:

A. 23 VOJTEK Z KOZLOVIC A LHOTKY POD ONDŘEJNÍKEM

U našiho dvorka železna zaporka,
a dajtě si pozor na zbojnika Vojtka,
[: hej, hola, ho, hej, hola, ho,
na zbojnika Vojtka! :]

Tančí dvojice smíšené po knihu. CH zády do středu. Držení ke kolovému tance polootevřené, vnější ruce mírně pokrčené.
1. takt – a: CH i D vykročí rázně vnějšíma nohama vpřed (přenesou na ně váhu těla). Druhá noha se poněkud zvedne od země mírně pokrčena zánožmo.
b: Přeskok zpět na vnitřní nohu, vnější se malounko pozvedne v pokrčení přednožmo.
c = a: Při krocích vpřed se trup nachýlí nepatrně vpřed, při krocích vzad se malinko napřímí.
2. takt – a = 1. taktu – b.
b = 1. takt – a.
c: CH i D výdrž ve stoji na vnější noze, vnitřní pohne zánožmo, chodidlo malounko nad zemí.
3. takt – a: CH i D švihnou vnitřní nohou s poohnutím zánožmo vpřed a dokročí na ni shora s důrazem (přenesou na ni váhu těla). Vnější zvednou malounko nad zem v poohnutí zánožmo.
b: Přeskok zpět na vnější nohu, vnitřní se malounko pozvedne v pokrčení přednožmo.
c = a: Pouhým přešlapem. bez švihu zanožených nohou.
4. takt: a = 3. taktu – b.
b = 3. taktu – a.
c: Výdrž ve stoji na vnitřní noze vpředu, vnější mírně poohnuta zánožmo, chodidlo malounko nad zemí.
5. – 8. takt = 1. – 4. taktu: Na začátku 5. taktu CH i D opět švihnou, nyní vnější pohnutou nohou zánožmo vpřed a dokročí s důrazem na vnitřní nohu atd. Někdy se toto přenášení váhy těla provádí mírně skočně, jindy umírněněji, spíše jen houpavě z jedné nohy na druhou a s důrazným nakročením na začátku.
9. takt – a, b: H i D se přechytnou za vnitřní ruce (stojí oba levým bokem do středu, D vně). Dvěma přeměnnými kroky od sebe, CH vlevo levou, D vpravo pravou se poněkud natočí k sobě zády.
c: CH i D pohup až mírný poskok na vnější noze (CH na levé, D na pravé), druhá (vnitřní) noha švihem zdola šikmo vzhůru pokrčí přednožmo dovnitř před nohou vnější (stojnou). CH i D jsou natočeni poněkud zády k sobě a pohlédnou přes rameno na sebe (CH vlevo, D vpravo).
10. takt = 9. taktu, ale naopak a opačnou nohou. Dvěma přeměnnými kroky se vracejí zpět k sobě s natočením, čelem k sobě (D doleva, CH doprava). V 9. taktu c, kříží při pohupu na vnitřní noze nohy vnější. Téměř se přitom dotýkají boky (CH levým, D pravým) a opět pohlédnou na sebe přes rameno (CH vlevo, D vpravo).
11. – 12. takt: Oba se podtočí pod spojenými pažemi dovnitř na místě pěti krůčky o 360°, poslední s přídupem (CH vykročí levou, D pravou).
13. – 16. takt = 9. – 12. taktu, v poslední době 12. taktu výdrž ve stoji snožmo čelem proti sobě.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic Vlastimil Tabach (1968) a Věra Tobolová (1968), Jiří Valíček (1954) a Věra Valíčková (1962), muzika jako v A. 1, zpívá muzika a sólo Rudolf Kalus (1953).