• English

Zřizovatel:

A. 3 CÓFAVÁ III (ŠÓPAVÁ) Z ANNÍNA A TOVAČOVA


Janko, nechoď k nám, to já tobě povidám.
Abes te k nám nechodíval, naše dvírka neodíral,
naši brblajó, mě te nedajó.

Tančí buď dvojice po kruhu za sebou (dvě D vedle sebe) nebo CH vlevo a D vpravo, drží se za vnitřní ruce, vnější v bok. Nebo se tančí ve trojici CH uprostřed mezi dvěma D, drží se za vnitřní paže buďto v připažení nebo v ohnutí upažmo, vnější ruce v bok (hřbety vpřed, prsty vzad).
1. takt – a: Krok pravou nohou vpřed – noha došlápne přední částí chodidla na zem s lehkým dotekem země (šoupnutím).
b: Krok levou nohou vpřed, noha se lehce špičkou dotýká země.
c: Krok pravou nohou vpřed, tělo pozvolna přechází do výponu na obou nohou, váha těla se přenáší na nohu pravou. Levá noha se vzadu nezvedá.
2. takt – a: Krok levou vzad, noha lehce došlápne ze špičky na plné chodidlo.
b: Krok pravou vzad – noha se lehce sune po zemi.
c: Přísun levé nohy pozvolna do výponu spojného.
Tělo se při těchto krocích lehce nadnáší, kroky se provádějí šoupnutím nohou o zem a v lichých taktech směrem vpřed jsou delší a dozadu kratší. Tanečníci se nenápadně posunují vpřed. Ráz kroků je poměrně živější proti ostatním cófavým.
3. – 4., 5. – 6. a 7. – 8. takt = 1. – 2. takt.
9. takt: CH zvedne svou pravou ruku spojenou s levou rukou D po své pravici asi do výše hlavy, mírně se pootočí k pravému D, současně s pohybem paží nahoru udělá výpon. D se podtáčí čtyřmi drobnými krůčky ve výponu pod spojenými pažemi směrem dovnitř (doleva), vykročí levá noha.
10. takt – a: D došlápne pravou nohou do stoje spojného, CH stoj spojný, paže klesají dolů.
b, c: D poklesne dolů na celé chodidlo do stoje spojného, CH výdrž ve stoji, současně klesají i spojené paže dolů.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt. nyní však tančí D po levici, podtáčí se čtyřmi kroky pod spojenými pažemi doprava, vykročí pravá noha, na poslední dvě doby 12. taktu postupně stoj spojný, spojené paže klesají dolů. CH podobně jako v 9. – 10. taktu, ale naopak.
Tančí-li se tanec ve dvojicích, podtočí se v 9. – 10. taktu děvče na pravé straně a v 11. – 12. taktu chlapec na straně levé.
Podobně tančí-li pouze dvě D: nejprve se podtáčí pravá D a pak levá D.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Mánes z Prostějova jako v A.1, ale muzika bez J. Vránové, která zpívá.