Zřizovatel:

A. 4 CÓFAVÁ IV (NAD LOBODICAMA) Z OPLOCAN

Tančí se buď ve dvojicích nebo ve trojicích, CH uprostřed, po obou stranách D. Drží se vzájemně za vnitřní ruce, buď za paže volně v připažení nebo v pokrčení předpažmo. Vnější ruce v bok (hřbety vpřed).
1. takt – a1: Všichni krok pravou nohou vpřed.
a2: Přísun levou nohou k noze pravé – noha se lehce přisune k noze výkročné a obě přejdou do nízkého výponu.
b: Krok pravou nohou vpřed. Noha vykročí hned po přísunu levé nohy, lehce sklouzne po zemi směrem od špičky k patě na celé chodidlo, váha těla se zčásti přesune na ni.
c: Krok levou kupředu, opět sklouznutím od špičky k patě na celé chodidlo.
2. takt – a: Krok pravou nohou dozadu, noha jen lehce došlápne na celé chodidlo, váha těla se přenese na ni.
b: Krok levou vzad. noha se lehce dotýká země a zůstane vzadu na špičce.
c: Pravá noha se lehce přisune k noze levé a obě současně klesnou na paty.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt, ale začíná levá noha. Pohyby taktů 1. – 4. se stále opakují. Kroky nazad jsou kratší, takže tančící ponenáhlu postupují kupředu.
Tato cófavá se též tančila, když zaváděli v Lobodicích právo.

Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova jako v A.1.