A. 21 HODULA Z OPLOCAN

Hanačka jabka v kléně nese, směje se, až se celá třese, že pude na hode do té našé hospode. Ptala se, je-li cesta přímá, že be šla až do Kojetína, že be šla na hode do té panské hospode. Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě. CH zády, D

Continue reading

A. 22 ANNOVSKÁ Z ANNÍNA A TOVAČOVA

Okolo Annova vodička se valí, [: kópila má milá za tolar hedvábí. :] Za tolar hedvábí, za dva zlatý nití, že bode vešévat na šáteček kvítí. Tančí trojice buď v kruhu za sebou nebo v trojstupu čelem k hudbě. CH stojí mezi dvěma D, trojice se drží za vnitřní ruce

Continue reading

A. 23 DUDY (HRÁLY DUDY) Z ANNÍNA A KOJETÍNA

Hrály dudy u hospody, a já sem je slyšela, dávali mně zahradníka a já sem ho nechtěla. A já rači kréčího, ten je neco lepšího, ušije mně sukýnečku, a to eště z cizího. Tančí dvojice smíšené ve dvou řadách čelem proti sobě. Každá dvojice z první řady má protějšek v

Continue reading

A. 24 MALENI Z ANNÍNA A TOVAČOVA

Malení, malení lestu šerokýho, že nemá Hanačka galána žádnýho. Šíl bech k vám, má milá, šak nesmím, šak nesmím, zarůst mně chodníček ořeším, ořeším, ořeší, malení vesekám, vesekám, tebe tam, má milá, nenechám, nenechám. Tančí se buď v kruhu nebo ve dvou řadách proti sobě. CH a D se postaví

Continue reading

A. 25 STODOLENKA (OBIHAVÁ) Z ANNÍNA A TOVAČOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Podají si pravé ruce, paže napjaty ve výši pasu, levé ruce v bok, hřbety vpřed. 1. – 8. takt: Šestnácti drobnými poklusovými kroky běží CH vpřed, D couvá, oba vykračují pravou nohou. Nohy se při

Continue reading

A. 26 ŠÁTEČEK (ČERVENÉ ŠÁTEČKU) Z TOVAČOVA

Červené šátečku, kolem se toč kolem se toč, kolem se toč, má mila se hněvá, já nevím proč, já nevím proč, já nevím proč. [: Tralalala lalala, tralala, lalala, tralalala lalala, tralalala. :] Jen se mně, má milá, dobře chové, dobře chové, kópim ti šáteček kašmírové, kašmírové. Tančí dvojice smíšené

Continue reading

A. 27 TOVAČOV Z ANNÍNA A TOVAČOVA

Tovačov, Tovačov, tovačovské zámek, nebel bech vojákem, debe ne galánek, [: hoja, hojasa, hoja, hojasa, hoja, hojasa, hojasasa. :] Tovačov, Tovačov, tovačovský hatě, nemožu, má milá, zapomenót na tě, hoja, hojasa, hoja, hojasa, hoja, hojasa, hojasasa. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do

Continue reading

A. 28 HULÁŇ Z ANNÍNA

Sekera, moteka, pantok, válek, posť mě, děvče, na kombálek, sekera, moteka, pantok, válek, posť mě, děvče, tam, než-le bech tě tam postila, rači bech tě opostila, nésile spokojen, můj senečko, nechodívé k nám. Tančí dvojice smíšené po kruhu v postavení čelem proti sobě. držení ke kolovému tanci zavřené. CH uchopí

Continue reading

A. 29 KALAMAJKA Z TOVAČOVA

Tančí dvojice smíšené v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. CH uchopí pravou rukou v připažení levou ruku D. Druhé ruce v bok. hřbety vpřed. 1. takt: Jeden mírně poskočný přeměnný krok podle CH vlevo stranou, CH vykročí levou, D pravou nohou. 2. takt: Jeden mírně

Continue reading

A. 30 TETKA – ŠKRK Z ANNÍNA A TOVAČOVA

Hop, škrk, Helena, tráva zelená, a ti chlapci klopotovští só jak melena. Ale ne všeci, enom nekeří, keří mají za klobókem pávový peří. Tančí se ve dvou řadách proti sobě, vzdálených osm kroků od sebe. Dvojice (CH a D) v postavení čelem proti sobě se uchopí jako ke kolovému tanci,

Continue reading