• English

Zřizovatel:

A. 6 CÓFAVÁ Z PLUMLOVA

[: Rostó, rostó, rostó konopě za cestó,
a só pěkně zelený, :]
[: meze níma roste modrooký děvče,
až veroste, bode mý. :]

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za ruce vzadu křížem.

Takt 4/4
1. takt – a: Krok pravou nohou vpřed – noha došlápne na celé chodidlo.
b: Krok levou nohou vpřed – noha došlápne na celé chodidlo, c: Přísunem pravé nohy k levé výpon snožmo. d: CH i D klesnou na paty.
2. takt – a: Krok levou nohou vzad přes přední část chodidla.
b: Krok pravou nohou vzad přes přední část chodidla, c: Přísunem levé nohy k pravé vzad, výpon snožmo. d: CH i D klesnou na celá chodidla do stoje spojného.

Takt 3/4
3. takt: Dvojice postoupí vpřed třemi obyčejnými kroky, na každou dobu jeden, vykročí pravá noha.
4. takt: Dvojice, aniž by se pustila, se přetočí napnutím překřížených paží o 180° zevnitř, vykročí levá noha. Na konci 4. taktu stojí dvojice pravým bokem do kruhu, D po levici CH.

Takt 4/4
5. – 6. takt = 1. – 2. tak, ale zpět po kruhu.
Na začátku 7. taktu vykračuje opět pravá noha vpřed.

Takt 3/4
7. takt = 3. taktu, ale zpět po kruhu, vykročí opět pravá noha.
8. takt: Dvojice se pustí, ruce v bok a otočí se o 3/4 kruhu zevnitř (D doleva, CH doprava) pěti kroky a výponem ve stoji čelem proti sobě.
9. – 12. takt: Dvojice oporem o pravé dlaně, prsty vzhůru, se zatočí na místě jeden a půlkrát 9 kroky a výponem ve stoji spojném v postavení čelem proti sobě (a), poklesem na paty (b) a v závěru 12. taktu (c) oba výdrž ve stoji čelem proti sobě, ruce v bok. Vykročí pravá noha.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt, ale oporem o levé dlaně, vykročí opět pravá noha. Dvojice se vrátí na svá místa.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Klas z Kralic na Hané Jan Kadlec (1927) a Eliška Slezáčková (1949), muzika ve složení Ivan Malík (1963) primáš, Jitka Vránová (1972) 2. housle, Dita Hájková (1975) housle-kontr, Dušan Pittich (1925) flétny, Mojmír Přikryl (1942) klarinet a Jiří Procházka (1931) kontrabas.