Zřizovatel:

A. 9 SVATEBNÍ TANEC Z VELKÉHO TÝNCE


Tančí svatební pár v kole ostatních svatebčanů. CH a D stojí čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Uchopí se za pravé ruce v pokrčení předpažmo, pravá ruka D hřbetem nahoře. Levé ruce v bok.
1. takt – a: CH krok levou nohou vpřed, D pravou vzad.
b: Druhá noha přikročí k noze výkročné výponmo.
c: CH i D se spustí na paty.
2. takt = 1. takt, ale zpět za CH. CH vykročí levou nohou vzad, D pravou vpřed.
3. – 4. takt: Dvojice se otočí jednou kolem, mírně natočena pravým bokem k sobě, šesti hanáckými kroky našlapova­nými shora přes přední část chodidla a s došlápnutím na patu v každé době taktu, vykročí pravá noha.
5. – 6. takt = 1. – 2. takt.
7. – 8. takt = 3. – 4. takt, ale zátočka oporem o levé dlaně, vykročí opět pravá noha.
9. – 10. takt: Dvojice se uchopí v pokrčení vzpažmo za pravé ruce. CH postupuje ve dvou taktech hanáckými kroky mírně vpřed, vykročí levou nohou. D se podtáčí hanáckými krůčky doprava pod spojenými pravicemi, v každém taktu jednou kolem třemi krůčky, vykročí pravá noha.
11. – 12. takt = 1. – 2. takt.
13. – 14. takt = 9. – 10. takt.
15. takt: Dvojice se pustí a otočí se třemi hanáckými krůčky (oba ruce v bok) o 360° na místě, D vpravo, vykročí pravou no­hou, CH vlevo, vykročí levou nohou.
16. takt – a: D dokročí levou, CH pravou nohou k druhé noze do stoje výponmo.
b: Oba poklesnou na paty.
c: Výdrž ve stoji čelem proti sobě.
17. takt: Dvojice se uchopí za pravé ruce dole a provede houpavý přísunný krok podle D vpravo stranou. D vykročí pravou nohou, CH levou nohou.
a: Úkrok výkročnou nohou stranou, kmih spojenými pažemi dovnitř kruhu.
b: Přísun druhé nohy k noze výkročné, paže v pozici jako v a).
c: Výdrž ve stoji spojném, nohy se mírně uvolní v kolenou a spojené paže se vracejí zpět do výchozí polohy. 18., 19. a 20. takt = 17. takt.
21. – 24. takt = 17. – 20. takt, ale opačným směrem (ven z kruhu) a opačnýma nohama.
25. – 28. takt = 1. – 4. takt.
29. – 32. takt = 13. – 16. takt.
33. – 42. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci a tančí zvolna sousedskou vpřed po kruhu s otáčením doprava, CH vykročí levou, D pravou nohou.
43. – 52. takt: Ve stejném držení tančí dvojice nyní sousedskou doleva a pozpátku po kruhu (ve směru hodinových ručiček), vykročí stejná noha.

Tančí a hrají členové souboru Týnečáci z Velkého Týnce ženicha Jaromír Hrudník (1976), nevěstu Daniela Králová (1976), dále Ladislav Čechák (1928), Tomáš Gengela (1981), Jaroslav Král (1978), Radim Plachý (1977), Zdeněk Stibor (1980), Marie Čecháková (1927), Ivana Grygarová (1978), Radka Králová (1980), Veronika Navrátilová (1982), Markéta Simeonová (1981) a Zdeňka Sládečková (1980), muzika ve složení Petr Majer (1976) primáš, Libuše Prečanová (1953) 2. housle, Jiří Majer (1976) 3. housle, René Zgražar (1974) 1. klarinet, Tomáš Zgražar (1977) 2. klarinet a Josef Peša (1948) kontrabas.