Zřizovatel:

A. 5 CÓFAVÁ V (ÓZKÁ CESTA) Z TOVAČOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru, levým bokem do středu. D po pravici CH. Uchopí se navzájem vzadu v pase křížem, vnější ruce v bok. Nebo se uchopí za obě ruce vzadu křížem, spojené ruce opřeny o boky.

Takt 3/4
1. takt – a1: Oba krok pravou nohou vpřed, noha se nepatrně nadzvedne od země a při kroku lehce došlápne přes přední část chodidla na celou šlapku, druhá noha vzadu lehce opřena špičkou o zem.
a2: Výdrž na noze výkročné, druhá vzadu opřena lehce přední částí chodidla o zem.
b1-2 = a1-2, ale levou nohou vpřed.
c1: Oba výkrok pravou nohou vpřed (noha došlápne zlehka na zem celým chodidlem a nadnese se do polovýponu). Váha těla se přenáší mírným zhupem v kolenou na pravou nohu, současně oba mírným předklonem se postupně napřimují.
c2: Výdrž ve stoji na pravé noze. levá vzadu opřena přední částí chodidla o zem, CH i D vzpřim, hlava vzhůru.
2. takt – a1: Krok levou nohou vzad – noha došlápne přes přední část chodidla na celou šlapku, pravá zůstává vpředu opřena přední částí chodidla o zem.
a2: Výdrž ve stoji na levé noze (váha těla plně spočívá na ní), pravá noha opřena vpředu přední částí chodidla o zem.
b1-2 = a1-2, ale vykročí opačná (pravá) noha.
c1: Levá noha přisouvá výponmo k noze pravé.
c2: Pokles na celá chodidla do stoje spojného.

Takt 4/4
3. takt: Dvojice postoupí vpřed dvěma přeměnnými kroky lehce houpavými, provedenými po přední části chodidel, vykročí pravá noha.
4. takt: Dvojice se otočí dvěma přeměnnými kroky stejného charakteru jako v předcházejícím taktu, vykročí opět pravá noha – o 180° kolem společné osy vpravo.

Takt 3/4
5. takt – a,b: Jako 1. takt a,b. ale zpět, vykročí opět pravá noha.
c1-2: Dvojice se otočí čtyřmi krůčky, vykročí pravá noha, kolem společné osy o 180° doleva, CH couvá, D postupuje vpřed. Při čtvrtém krůčku se dvojice nadnese do výponu spojného a spustí se zpět na celá chodidla v postavení jako na začátku tance.

L. Mátlová přetiskuje celý nápěv ve 2/4 taktu, první polovina je volnější, druhá polovina je zpočátku rychlejší a ke konci se tempo znovu zvolní. Otáčka dvojice v závěru tance se provede podle Mátlové rovněž doprava.

Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova Hubert Lachman (1949) a Marie Vysloužilová (1955), muzika jako v A.1.