Zřizovatel:

A. 8 VÁPENICKÁ Z TOVAČOVA


Ten kaderské Škurek, kdež on vápno pálí,
bečečke s kořalkó, o pece se válí.
Tramtarára rára tramtarára rára
tramtarára rára rára.

Jedó vápeníci, jedó od Bezděčí,
každé křečí „vápno“, jak to tele bečí.

Jedó vápenici od Vranové Lhote,
stavele v Kozlově, propile tam bote.

Tančí čtyři trojice v postavení do kříže. V každé trojici je uprostřed CH, po jehož každé straně je D. Drží se navzájem za ruce v ohnutí upažmo nebo v připažení dolů, vnější ruce v bok (hřbety vpřed).
1. takt: První a třetí trojice třemi ráznými kroky (první s přídupem) vykročí vpřed k sobě, vykračuje pravá noha. Druhá a čtvrtá trojice stojí na místě.
2. takt: První a třetí trojice se vrací nazad do původního postavení, vykročí levá noha. Ve 3. době přísunem levé stoj spojný.
3. – 4. takt: Totéž tančí druhá a čtvrtá trojice. První a třetí trojice stojí na místě.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
Celá první část se ještě jednou opakuje. V poslední době 8. taktu zaujmou trojice základní postavení.
9. – 10. takt: CH se v každé trojici zavěsí s D po pravé ruce za pravé lokty a šesti poklusovými kroky se otočí jednou doprava, vykročí pravá noha. D po levé straně, ruce v bok, se otáčí na místě vlevo šesti poklusovými krůčky, vykročí levá nebo pravá noha.
11. – 12. takt: CH pustí D po pravé straně a zavěsí se s levou D za levé lokty a opět se s ní jedenkrát až dvakrát na místě otočí šesti kroky doleva, vykročí CH pravou, D levou nebo pravou nohou. D po pravé straně se otáčí samo šesti poklusovými kroky doprava, vykročí pravá noha.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt.
Tempo druhé části je rychlejší.
Tanec se opakuje. Začíná však druhá a čtvrtá trojice. Při dalším opakování tance opět první a třetí trojice.
V tanci se v první části střídají tři kroky vpřed se třemi kroky vzad podobně jako v cófavé.

Tančí a hrají členové souboru Kosíř z Kostelce na Hané Bohumil Dostál (1954), Markéta Hodanová (1971) a Vladěna Pluháčková (1971), Jaroslav Osťádal (1954), Božena Režná (1959) a Jitka Vykopalová (1961), Vladimír Stančík (1965), Helena Burešová (1973) a Jarmila Weissová (1960), Petr Vytásek (1965), Hana Čmeláková (1969) a Martina Kaštylová (1970), muzika jako v A.2, ale navíc Magda Vlková (1977) zobcová flétna a Vladimír Synek ml. (1980) klarinet.