• English

Zřizovatel:

A. 10 SVATEBNÍ KOT Z PROSTĚJOVSKA

Divoký řetězový tanec kot se tančívá o svatbě. Družba poručí kota, svatebčané se uchopí do řetězu, střídavě muž a žena. V čele řetězu je žena, která má pravou paži volnou a drží v ní šátek. Levou rukou uchopí pravou ruku toho, kdo je za ní. Tanečníci začnou zpívat ke kotu nebo hudba hraje sama nápěv bez předzpěvu. Ke kotu se zpívají dvě písně, první je v taktu 3/8, druhá v taktu 2/4. První píseň má dvě části: první je volnější a je podložena textem: „Sedí kocór v okně, ocásek mu mokne“, nato následuje rychlejší část s textem: „Hoň kota do kóta, sedí tam Dorota, ocásek mu mokne“. Druhá píseň v taktu 2/4: „Déme me se za tó myškó do skoko, do skoko, abe se nám neschovala do snopo, do snopo!“

Postup tance:
První píseň – takt 3/8
V první části písně v taktu 1. – 6. postupuje celý řetěz tanečníků poskočným krokem (jeden v taktu) vpřed, vykročí pravá noha. V první osmině každého taktu se došlápne výkročnou nohou (v lichých taktech pravou, v sudých taktech levou) celým chodidlem pevně na zem. Ve druhé osmině výdrž a ve třetí osmině poskok. Žena v čele (někdy to může být i muž) vede řetěz nejprve po kružné dráze (kruh je neuzavřen).
7. – 10. takt: Kroky poskočné se změní v tři dupavé kroky v každém taktu. Žena v čele kota zatáčí celý řetěz do spirály.
11. – 13. takt: Řetěz pokračuje v pohybu, nyní opět kroky poskočnými jako v taktech 1. – 6. V posledním taktu dvěma podupy v prvních dvou osminách zastaví pohyb, třetí osmina výdrž.
14. – 20. takt = 4. – 13. takt.
Řetěz uzavírá spirálu stále těsněji.

Druhá píseň – takt 2/4
1. – 8. takt: První žena z těsné spirály vede celý řetěz brankami vpřed. Řetěz postupuje nízkými kroky poskočnými (dva v taktu), na začátku vykračuje pravá noha.

Hudba opakuje rychlý 2/4 nápěv k tanci několikrát. Tančící se pohybují stále nízkými kroky poskočnými po různých prostorových křivkách, např. po projití brankami vykrouží řetěz velký neuzavřený kruh. z toho se pohybuje po různých vlnovkách, opět na kterémkoliv místě může prolézt brankou, vytvořenou ze spojených paží tanečníků atd. V závěru se znovu stáčí do spirály a buďto v této spirále celý tanec končí nebo vedoucí kota vyvede celý řetěz ven z chalupy a tam se pak pobíhá po dvoře, zahradě a znovu se vrátí do místnosti, kde celý tanec končí.

Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova ženicha Patrik Lachman (1977), nevěstu Kateřina Novotná (1975), pár starosvatů Vladimír Vondra (1961) a Irena Lachmanová (1951), dále Vlastimil Votroubek (1954), Petr Vysloužil ml. (1977), Ivana Králová (1969). Andrea Matušková (1973), Eva Vysloužilová (1981) a Marie Vysloužilová (1955), muzika jako v A.1. ale bez E. Müllerové.