• English

Zřizovatel:

E. I. 3 PŘIBÍRAČKA – ZPÁTEČNÍ Z PELHŘIMOVSKA A OD TÁBORA

Moderato

Nebyl Janek, nebyl blázen, když on Mandu vyprovázel,
mcarára, mcarára, když on Mandu vyprovázel.

Když on Mandu vyprovázel, já sem za ním hroudy házel,
m-carára, m-carára, já sem za ním hroudy házel.

Ať si házel neb neházel, když on přec ji vyprovázel,
m-carára, m-carára, když on přec ji vyprovázel.

Dvojice tančí stále směrem po kole v párovém držení.
T.1. – 2.: Stále se opakuje:
1. : Výkrok delším krokem s vydupnutím vpřed po kole: Ch 1., pr., poskok na 1. noze. D pr.. 1.. poskok na pr. noze. Při první fázi kroků se trup poněkud nachýlí a opět vzpřímí, spojené ruce jsou více nataženy vpřed; tyto kroky vlastně posunují tanec dopředu po kole.
2. : Druhá fáze tanečního kroku je naopak spíše s kratším vykročením zpět 3mi kroky Ch pr., 1., pr. + 1. noha přinoží. D opačnýma nohama Svéráznost tance spočívá právě v odlišné dynamice dvou kroko­vých částí.

Hudební zpracování: Fr. Zajíc
Taneční nácvik: Jiří Taks
Popis podle J. Vycpálka, České tance, s. 36.

Tančí a hrají členové souboru Stražišťan z Pacova jako v první části E. I. 1 s těmito rozdíly: v muzice na klarinet místo Jana Svitáka hraje Jaromír Sviták (1980), zpívají jen E. Dolejšová, H. Hrubešová, A. Tenklová a A. Zíková.