Zřizovatel:

A. 16. KŘIŽÁK F – 3/4 „HOUPAVÝ“

Na libovolnou melodii sousedské nebo valčíku.
Typ tance: figurální párový tanec.
Základní postavení: tančí smíšené dvojice po kruhu, bokem k sobě.
Držení: polootevřené, trup mírně předkloněn.
Taneční prvky: 3/4 strakonický „křižák“ – vyšlapávaná sousedská s třetím krokem zkřižmo vzad.
Popis tance:
1. takt a/ CH výkrok pravou nohou vpravo stranou. D malý výkrok levou dle výkročné nohy CH.
b/ CH úkrok levou nohou s dotáčením vpravo ve směru tance. D úkrok pravou nohou s dotáčením vpravo ve směru tance.
c/ CH pravá noha zakročí zkřižmo vlevo za stojnou levou nohu. D levá zakročí zkřižmo za stojnou nohu vpravo.
Současně se dvojice dotáčí o 90 stupňů vzhledem k základ­nímu postavení.
2. takt a/ CH přešlápne levou nohou s přetočením chodidla o 180 stupňů vzhledem k postavení v taktu 1c. D vykročí pravou nohou s vytočením vpravo.
b/ CH úkrok pravou vpravo s dotáčením vpravo. D velký úkrok levou nohou s dotočením ve směru tance.
c/ CH zakročí levou nohu zkřižmo za pravou nohu vpravo. D zakročí pravou nohou zkřižmo za stojnou levou nohu.
Pohyby taktů 1.-2. se opakují po celý tanec.
Poznámky:
Všechny kroky CH i D jsou pružné, měkce houpavé v kolenou, našlapované přes přední část chodidla na plné chodidlo. Taneční držení se přizpůsobuje prostorovým potřebám tančících, kteří se v některé fázi převracejí k sobě čelem, při křížovém zakročení se vytáčejí k sobě bokem, aby nohy měly k provedení kroku dostatek prostoru.
Tanec se tančil také tím způsobem, že překřížení bylo provedeno na 2. dobu (b), přibližně dle popisu uvedeného u polkového křižáka (2/4 takt | eeq  je v tom případě nutno změnit na 3/4  qqq a na každou čtvrťovou dobu připadne jeden krok).
Sběr: Josef Režný, 1952, podle Jaroslava Beneše (1900) v Novosedlech. Popis: J. R. JT I , č. 26, s. 116.
Pozn. H. L . :
Křižáky označené jako D, E, F – jsou převážně improvizovány a obsahují různé způsoby a kombinace hlavních prvků z A, B, C.
Tančí a hrají členové Prácheňského souboru ze Strakonic jako v A. 14.