• English

Zřizovatel:

D. 3 KOLOVRAT z Nymburska

Kolovrat – tanec s proměnlivým taktem se tančí v párovém držení zavřeném, stále po kole, CH začíná 1. n., D pr. n. V rámci dvoudílné formy je zpracována šestitaktová trojdobá vložka.

1. – 2. takt: 2 hladké sousedské,
3. – 5. takt: 3 obkročákové kroky, při třetím v trojdobém taktu 5. opět malá výdrž nebo přísun (našlápnutí) s malým potřesem na třetí dobu. Obkročákové kroky jsou lehce poskočné.
6. – 7. takt = 1. – 2. taktu.
8. – 10. takt = 3. – 5. taktu.
11. – 16. takt: 6 hladkých sousedských.
17. – 19.takt = 3. – 5. taktu.
20. – 21. takt = 1. – 2.taktu.
22. – 24. takt = 3. – 5. taktu.

K melodii patří text:

Šel sedlák se selkou na jarmark
kupovat Kačence kolovrat,
kolo-, kolovrat
nechtěl koudel brát,
/: nemuseli ste ho kupovat.:/

Mohli ste mi koupit střevíce,
abych mohla chodit k muzice,
Frantovi boty,
Vaškovi kalhoty,
/:aby nechodili nahatý.:/

Zápis a popis: Aug. Hajný, České tance, ČL 3, 1894, s. 497.
Opravu podle prof. Zicha v notovém zápis publikoval Sv. Šebek v cit. sbírce, č. 62, s. 91.
Náš notový zápis odpovídá též těmto augmentovaným pravidlům:
při 3/8 notaci prodloužením dvoudobých taktů na dvojnásobnou hodnotu. Srov. též č. 40 v Šebkově sbírce.

Taneční příprava: D. Stavělová
Hudební úprava: M. Rychta

Tančí a hrají členové Souboru Josefa Vycpálka z Prahy jako v D. 1.